آخرین مطالب

برچسب آرشیو

سرعت ستارگان

سرعت ستارگان

همانطور که در (مقاله پایستگی انرژی) گفته شد، ماهواره ها دارای دو نیروی متفاوت هستند، یکی گرانش و دیگری گریز از مرکز. این بدین معناست که هرچه ماهواره نزدیک تر به زمین درحال چرخش باشد، باید سریعتر حرکت کند تا بر گرانش غلبه کند. برای توصیف بهتر این ایده ما …

ادامه مطلب / Read more
Translate »