آخرین مطالب

برچسب آرشیو

رد نظریه جاذبه نیوتنی

رد نظریه جاذبه نیوتنی

برخی از افراد می گویند که به راحتی می توانند قانون گرانش نیوتنی (جاذبه نیوتنی) را بر اساس یک آزمایش ساده که می توانید در خانه انجام دهید اثبات کنند. در وهله اول، شما نیاز به یک محیط مایع (آب) دارید. اگر دو شی را روی آب بگذارید و آنها …

ادامه مطلب / Read more

مشکل ذاتی فیزیک نیوتونی

مشکل ذاتی فیزیک نیوتونی

سخن آخر اینکه ،سیستمهای نیوتنی و انیشتینی صرفاً نمایش های ریاضی نیروهای فیزیکی هستند که هیچ یک از آنها پاسخهای فیزیکی واقعی را برایشان ارائه نمی دهد. نیوتن فیزیکی را توسعه داد که از نظر ریاضی، نیروی تعامل بین دو جسم را تفسیر می کند، اما کاملا مستقل از چارچوب …

ادامه مطلب / Read more

چند واقعیت از فریب در جاذبه و قانون گرانش

چند واقعیت (بهتر است بخوانید تناقضات مدل کروی) از فریب در جاذبه و قانون گرانش – همه ما قانون را تصویب شده میدانیم اما جاذبه زمین در مدرسه یاد داده اند چطور؟. اما به غیر از اطلاعاتی که در ذهنمان گذاشته شده است، ما واقعاً در مورد جاذبه چه می …

ادامه مطلب / Read more
Translate »