آخرین مطالب

برچسب آرشیو

شکل هفت زمین و آسمان در احادیث و قرآن

هفت زمین و هفت گنبد آسمان

هفت زمین و آسمان در احادیث و قرآن پیشگفتار: هیچ تفسیری بهتر از تفسیر روایی نیست زیرا قران بر پیامبر و علم تفسیر ان بر اهل بیت او نازل شده و همچنین در احادیثی که الکافی و تفسیر البرهان و القمی نقل شده آمام ها فرمودند تفسیر کردن قران طبق …

ادامه مطلب / Read more
Translate »