آوریل 25, 2022

بلاگ علوم زمین – آفرینش منظومه شمسی در قرآن

در این مطلب به بررسی پست شماره 35 در مورد منظومه شمسی ! از وبلاگ آقای یار احمدی می پردازیم، دلیل این امر این هست که اولاً معنی قرآن رو به دلخواه (منظومه شمسی) نوشتند که تفسیر به رای میشه ثانیاً یک سری مطالب مرتبط با شکل زمین در تعریف زمین تخت می باشد. «آيا…