آخرین مطالب

برچسب آرشیو

ایزوتروپی و نسبیت

ایزوتروپی و نسبیت

ایزوتروپی، یکنواختی در همه جهت ها است. بنابراین در این بحث، شما یک تحقیق مختصر در مورد اصل الكمی (کیمیاگری) قدیمی پیدا خواهید كرد. در جهان ما یکنواختی در همه جا قابل رویت است. بنابراین از هر موقعیتی یکسان به نظر میرسد. به منظور توضیح این واقعیت، انیشتین به تئوری …

ادامه مطلب / Read more

حرکت ستارگان شمال و جنوب – پلاریس و سیگما اکتانتیس

گنبد دوار

در دروس دانشگاهی به ما گفته اند که زمین باید یک کره باشد، زیرا ستارگان در “نیمکره” جنوبی به دور یک ستاره قطبی جنوبی یعنی «سیگما»حرکت می کنند. به همان شکلی که ستاره های سمت شمالی به دور «پلاریس» یا ستاره قطب شمال می‌چرخند. این نیز مصداق دیگری از قربانی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »