آخرین مطالب

برچسب آرشیو

دروغ داروی هسته ای

دروغ داروی هسته ای

مطلب زیر به سادگی نشان می دهد که رادیو دارو یا همان داروی هسته ای یک فریبکاری و خالی بندیست و وجود خارجی ندارد. طبق گفته مدعیان دانش هسته ای و محاسبات مبتنی بر فرمول قلابی انیشتین یعنی رابطه تبدیل جرم به انرژی از شكافت هر گرم ماده رادیواکتیو در …

ادامه مطلب / Read more
Translate »