آخرین مطالب

برچسب آرشیو

همه سیارات کروی هستند

همه سیارات کروی هستند

تمام سیارات شناخته شده در آسمان شب کروی هستند. چرا باید زمین را تافته جدا بافته در نظر بگیریم؟ البته که درست است ، سیارات رصد شده در آسمان شب همگی کروی شکل هستند. مشاهدات این را به ما اثبات می کند (به جز کوکب ماه!). اما باید در نظر …

ادامه مطلب / Read more
Translate »