فوریه 10, 2023

کُند شدن زمان – از دست دادن زمان

در این مطلب به بررسی چند مورد که موجب: (اتساع زمان، فراخش زمان، کند شدن زمان، برعکس شدن زمان، ثابت شدن زمان) میشود خواهیم پرداخت. 1- اتساع زمان – فراخش زمان ( کند شدن زمان ) در فیزیک و نسبیت، اتساع زمان تفاوت در زمان سپری شده است که با دو ساعت اندازه گیری می…