دسامبر 3, 2022

کوریولیس در زمین تخت و آونگ فوکو

کوریولیس در زمین تخت / (اثبات ایستاده و بی حرکت بودن زمین!) : در این مقاله به کوریولیس در زمین تخت می پردازیم. نحوه عملکرد کوریولیس در مدل کروی نحوه عملکرد کوریولیس در مدل  زمین تخت : توضیحات : شتاب کوریولیس چیست؟ شتاب کوریولیس یک پدیده فیزیکی است که برای یک جسم در حال حرکت…