آخرین مطالب

برچسب آرشیو

طیف جسم سیاه

طیف جسم سیاه (تابش جسم سیاه): با معرفی مجدد مفهوم رها شده اتر، تمام پدیده های مربوط به نور، از دیدگاه منحصرا کلاسیک کاملا قابل توضیح است. به این ترتیب، توصیف تمامی پرتو های الکترومغناطیسی را بسیار آسان می کند به ویژه طبیعت نور به عنوان یک موج، با تمام …

ادامه مطلب / Read more
Translate »