آخرین مطالب

برچسب آرشیو

آزمایش فیزو: زمین ثابت است

آرماند فیزو (1819-1896)،فردی که آزمایشاتش باعث شد تا انیشتین نگران شده و انگیزه لازم برای ساخت تئوری نسبیت را بدست بیاورد. فیزو نیاز به اثبات نظریه “کشیدن” فرنل داشت تا پاسخی فیزیکی، نه صرفا نظری یا ریاضی برای نتایج آراگو داشته باشد. به طور گسترده ای، دانشمندان از نظرات و …

ادامه مطلب / Read more
Translate »