اکتبر 12, 2022

جنس کوکب ماه از چیست ؟

پلاسما یکی از چهار حالت اساسی ماده است. این شامل بخش قابل توجهی از ذرات باردار – یون ها و / یا الکترون ها است. وجود این ذرات باردار چیزی است که در درجه اول پلاسما را از سایر حالات اساسی ماده متمایز می کند. این فراوان ترین شکل ماده معمولی در جهان است، که…