آخرین مطالب

برچسب آرشیو

اتر – Ether

ether اتر

تئوریهای متعددی تا کنون معرفی شده اند ماهیت پدیده های مختلفی نظیر “نور”، “گرانش”، “میدان مغناطیسی”، “میدان الکتریکی”، “الکتریسیته”، “زمان”، “فضا”، “انرژی”، “ماده” و… را توضیح می دهند. این پدیده ها مستقیما به وجود اتر وابستگی دارند. آنها به یکدیگر نیز وابسته هستند و بر روی یکدیگر اثر می گذارند. …

ادامه مطلب / Read more
Translate »