آخرین مطالب

برچسب آرشیو

حرکت ستارگان شمال و جنوب – پلاریس و سیگما اکتانتیس

گنبد دوار

در دروس دانشگاهی به ما گفته اند که زمین باید یک کره باشد، زیرا ستارگان در “نیمکره” جنوبی به دور یک ستاره قطبی جنوبی یعنی «سیگما»حرکت می کنند. به همان شکلی که ستاره های سمت شمالی به دور «پلاریس» یا ستاره قطب شمال می‌چرخند. این نیز مصداق دیگری از قربانی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »