آخرین مطالب

برچسب آرشیو

آزمایش لیزر – انحنای زمین

آزمایش لیزر: زمین مسطح است

در این مطلب آزمایش های لیزر که مرتبط با رد انحنای کرویت می باشد و در پی آن اثبات مسطح بودن زمین را نشان می دهد مشاهده می کنید. لیزر دستگاهی است که با تقویت نوری، نور ساطع می‌کند و این کار از طریق فرایند گسیل خود القایی تشعشعات الکترومغناطیسی …

ادامه مطلب / Read more
Translate »