آنالیز چرخش اتمسفر (2)

آنالیز چرخش اتمسفر (2)

بگذارید حرکت مارپیچی گردباد ها، طوفان ها، تند باد ها و.. را به کل اتمسفر تعمیم دهیم. تصور این است که زمین درحال چرخش، در سطح خود درست در امتداد هوا کشیده میشود.

مطالعه » آنالیز چرخش اتمسفر قسمت اول.

مدل متعارف:

گردش جهانی جریان هوا را می توان در یک مدل دو مرحله ای توضیح داد. ابتدا با سه فرض ساده شروع می کنیم:

 1. زمین تحرکی در فضا ندارد
 2. سطح زمین از مواد مشابهی تشکیل شده است

گرمایش خورشیدی و از دست دادن تابش مادون قرمز باعث گرادیان درجه حرارت هوای گرم در استوا و هوای سرد در قطب ها می شود و هوای گرم را از استوا به سمت قطب ها می کشد.

هوا در استوا با همگرایی و انتقال گرما، بصورت عمودی به سمت بالا میرود و سپس توسط گرادیان دمایی به قطب ها کشیده می شود. در قطب ها، هوا سردتر شده و برای تکمیل چرخه جریان به سمت سطح می آید. اکنون بیایید فرض کنیم زمین در فضا میچرخد و فرض اول (در بالا) را تغییر می دهیم. اگر چنین باشد، چرخش زمین باعث ایجاد سه سلول گردشی (نه یک سلول) در هر نیمکره می شود. نیروی کوریولیس باعث می شود که هوای قسمت بالایی که از سمت استوا حرکت می کند، در عرض جغرافیایی 30 درجه از غرب به شرق دچار تغییر مسیر و انحراف شود که جت استریم مناطق نیمه گرمسیری است. اثر کوریولیس همچنین باد های تجاری شمال شرقی (انحراف سمت راست) و باد های تجاری جنوب شرقی (انحرافات سمت چپ) را ایجاد می کند. هوای سطحی درحال حرکت از مناطق نیمه گرمسیری به سوی قطبها توسط شتاب کوریولیس جهت تولید باد های غالب غرب (غرب وزان) هدایت می شود. به ترتیب بین عرضهای 30 و 60 درجه شمالی و جنوبی، بادهای بالایی هوا که به سمت قطبها می وزند، تحت تأثیر نیروی کوریولیس قرار می گیرند تا جریان جت قطبی را از غرب به شرق به جریان بیاندازند. علت اصلی باد های غرب به شرق به وضوح نیروی کوریولیس است.

لختی هواپویشی (آیرودینامیک اینرسی) باید بادهای بالایی را در خلاف جهت چرخش، از شرق به غرب، با بیشترین سرعت در استوا، بطوری که بیشترین سرعت مماسی 1054 مایل بر ساعت و 0 در قطبین باشد، حرکت دهد. هواي سطحي در استوا باید در طول لایه مرزی کوچک، با سرعت چرخشی مشابه با استوا کشیده شود. اما باید با افزایش ارتفاع در سرعت نسبت به سطح ،افزایشی را شاهد باشیم که در نهایت نزدیک به 1054 مایل در ساعت است (نسبت به سطح، نه یک چارچوب لختی).

برای یک ناظر در یک چارچوب لخت به دور از اثرات چرخشی زمین، هوای قسمت بالایی ثابت می شود و استوا با سرعت 1054 مایل در ساعت حرکت می کند. برای یک ناظر زمینی، هوای اطراف بایستی ثابت و هوای قسمت بالایی در 1054 مایل در ساعت حرکت کند. بگذارید ببینیم چه میشود اگر چنین چیزی حقیقت داشته باشد: یک نسخه مینیاتوری از گردش هوا در سطح مقطع را می توان هنگام تکان دادن یک فنجان قهوه و سپس اضافه کردن مقداری خامه در آن دید. یا تصویر ماهواره ای از یک طوفان که نشان دهنده همان الگوی گردابی پایه است. در نتیجه باد های جوی باید در اصل شرق به غرب باشند. زمین حرکت مشخصی از غرب به شرق در زیر لایه هوا دارد. برای درک اثر چرخش، توپ درحال چرخش جامدی را در یک محیط مایع به عنوان یک مدل تعامل جو با زمین قرار دهید، سپس یک لایه مرزی همرا با خطوط گردابی که درحالت مارپیچی درحال خارج شدن است را مشاهده میکنید. این خطوط مارپیچی تا جایی ادامه می یابد که هوا با توجه به سیستم لختی- ستارگان ثابت (یا مرکز زمین) ثابت شود. نمایه شتاب ارتفاع با زاویه عرض جغرافیایی lat باید بصورت زیر نوشته شو:

v(lat) = 1054 mph cosine (lat)

شتاب باید بصورت نمایی با ارتفاع در استوا از 0 به 1054 افزایش یابد. بر اساس چرخه هادلی و مدل نیروی کوریولیس:

 • اگر جریان جت در هر کجا وجود داشته باشد باید در استوا از شرق به غرب باشد اما اینطور نیست.
 • یک جت استریم غرب به شرق در اواسط عرض جغرافیایی نیمه شمالی قرار دارد اما مکان
  و جهت آن اشتباه است.
 • یک جت استریم ارتفاع بالا جنوبی از شرق به غرب وجود دارد که مکانش اشتباه است.
 • به نظر میرسد که باد های پایدار در هر نقطه ای، در ارتفاعات، باید در حدود 50 نات (گره)
  باشند.

از این رو، به نظر می رسد که زمین چرخشی نداشته باشد اما باید بدانید که علت باد های مختلف گرادیان دمایی و فشار است. اینطور به نظر می رسد تنها به یک بخش از نیروی کوریولیس توجه میکنند، نه ویژگی اصلی اش که انتقال از یک شتاب به یک چارچوب لخت است. به یاد داشته باشید که نیروی کوریولیس ، تنها توسط یک زمین متحرک ایجاد نمیشود . اگر جهان (شامل تمامی اجرام آسمانی) را به دور زمین بچرخانیم، اصل ماخ حکم میکند که نیروهای اینرسی مشابه و یکسان خواهند بود. اما چگونه باد های اینرسی 1054 مایل بر ساعت نمیتوانند نقش قابل توجهی در یک مدل پیش بینی شده از الگوهای هوای زمینی ایفا کنند؟ به نظر می رسد مهم نیست که کدام گزینه برای اتمسفر انتخاب میشود؟ (که با زمین یا جدای از آن میچرخد)، چنین چیزی با منطق و مشاهدات در تناقض است. اگر ما بر روی یک زمین درحال چرخش با هوای ناپیوسته به زمین که تنها در معرض گرانش (اتمسفر توسط هیچ نیرو یا قدرتی نمیتواند همراه و متصل به زمین باشد) قرار دارد هستیم، پس مشکلات بزرگی را در مبحث باد ها تجربه خواهیم کرد از جمله اینکه زمین درحال چرخش با وزن کلی جو برخورد میکند (وزن اتمسفر زمین بطور کلی در حدود 4 میلیارد تن است).

اختلاف حرارتی جزئی بین قطب و استوا، توسط وزش هوای غرب به شرق که برخورد هوای آزاد و زمین درحال چرخش است ازبین میرود. برعکس، اگر ما بر روی زمین در حال چرخش هستیم، به نوعی این اتمسفر با ما میچرخد. سوالی که مطرح میشود این است که چه مکانیسم اتصالی زمین و هوا را قادر به انجام چنین کاری میسازد؟ در اینجا تعدادی اتصال و رابط برای فراهم آوردن نیروی گشتاور به منظور ادامه دادن چرخش هماهنگ با زمین همراه پوشش هوای آن نیاز است. هیچکس مکانیزمی برای چگونگی اتصال و ارتباط زمین و هوای درحال چرخش، که به قدری قوی است که اتمسفر مجبور میشود در امتداد با زمین بچرخد، پیشنهاد نداده است. هرچند در غیر اینصورت آزادانه هرکجا که گرانش امر کند حرکت میکند! اگر دقت کنید، هربار که ما در محیط هوا حرکت میکنیم یا آن را تنفس میکنیم ، درواقع آزادی و پراکندگی ساده آن را نشان میدهیم. با این حال، به ما گفته شده است، هوا مطیعانه به دنبال زمین است که درحال چرخش در فضا است. شما چه فکر میکنید؟

آنالیز چرخش اتمسفر (2)

بگذارید حرکت مارپیچی گردباد ها، طوفان ها، تند باد ها و.. را به کل اتمسفر تعمیم دهیم. تصور این است که زمین درحال چرخش، در سطح خود درست در امتداد هوا کشیده میشود. اما فقدان اصطکاک و گرانروی هوا، به علاوه اینرسی اش (لختی اش)، باعث جریان یافتن هوا بعد از حرکت زمین (سطح زمین) میشود، درست به مانند چرخش خامه در فنجان قهوه شکل میگیرد. استوا که با سرعت 1054 مایل بر ساعت میچرخد (در مدل خورشید مرکزی)، باید تغییرات سریعی در حالت باد ها، از 0 در سطح زمین تا 1054 در ارتفاعات، داشته باشد. میتوانید با انمومتر یا بادسنج، حقیقت این موضوع را بسنجید. باد های استوایی حتی در ارتفاعات نیز کاملاً مطیع و آرام هستند. تنها با توجه به گرمای خورشید که از آسمان عبور میکند شاهد باد های ملایمی هستیم. در دنیای مدرن، با چنین درکی که از طبیعت بدست آورده ایم، گاهی ادعا های باورنکردنی و خنده داری مطرح میشود از جمله اینکه اتمسفر دقیقا همراه با زمین درحال چرخش است، چنین چیزی امکان ندارد مگر اینکه اتمسفر کاملا جامد باشد. پس با این حساب نتیجه چه میشود؟ بله! زمین هیچ حرکتی ندارد.

کوریولیس در زمین تخت و آونگ فوکو

درباره مدیر Bahram

مهندس بهرام : {مدیر تولید محتوای علمی در رسانه زمین تخت پارسی} - برنامه نویس - طراح و گرافیست - کوهنورد == از بچگی بهم گفتن بزرگ میشی یادت میره / من کوچیک شدم و یادم موند و این یادم داد / که واقعیت همیشه خلاف گفته هاشون خواهد بود ، نقطه

همچنین بررسی کنید:

گنبدآسمان

گنبدآسمان یا قبةالفلک (=گنبد فلک) در حدیث امام کاظم علیه السلام

نام مقاله : گنبدآسمان یا قبةالفلک (=گنبد فلک) در حدیث امام کاظم علیه السلام   …

4 دیدگاه

 1. سلام
  میگن از گذشته تا حال نیاز انسان ها بوده که باعث خلاقیت و نوآوری و پیشرفت علم و تکنولوژی شده
  در مسئله ی زمین تخت یا کروی
  نیاز ما یک سیستم یا روشی هست که در آن
  بدون استناد به هر چیز نا مربوطی مثل ( نور و تجربه های بصری و دین و جو و هوا و خورشید و ماه و ستارگان و اثبات دروغ دیگران )
  فقط و فقط با استفاده از خود زمین و نیرویی که اجسام را به سمت آن می کشد (همان نیرویی که کروی گرایان آن را گرانش می نامند ) تخت یا کروی بودن آن را اثبات کرد
  و تا زمان پیدا شدن چنین راه حلی
  وقتی می خواهید نظریه های مخالفان خود را برسی کنید حداقل چند بار هم
  از دید آنها به موضوع نگاه کنید و سعی کنید با تمام توان نظریات خود را رد کنید برای مثال اگر یک کروی گرای فهمیده و آگاه بخواهد دلیل حرکت هوا همراه با زمین را برای شما شرح دهد
  قطعا از گفته ی خود شما در مورد وزن ۴ میلیارد تنی جو زمین استفاده می کند و میگوید همین وزن برای اتصال هوا به زمین کافی است و در ضمن حرکت هوا با زمین یک دفعه آغاز نشده است و به مرور زمان با شکل گیری جو این حرکت آغاز شده است و همین وزن زیاد هوا باعث عدم توقف آن (با مسائل کوچکی مانند جریان های هوایی) می شود
  [….]

  • سلام;
   اعداد بیان شده همه از دید کروی گرایان و ناسائیست ها می باشد که مورد بررسی قرار گرفته می شوند. موضوعی که باید ببرسی کنید این هست که حتی 1 (یک) عدد آزمایش علمی برای اثبات انحنای زمین جود ندارد، در صورتی که کسی انجام داده و ویژگی های یک آزمایش علمی را داشته باشد حتماً بیان کنید، این موضوع رو برای خود ناسا ایمیل کرده بودیم و گفتند نیست حالا شما فراتر از ناسا پیش برید و همیاری کنید.
   تشکر

 2. سلام
  [……]من نه کروی گرا و نه تخت گرا بلکه حقیقت گرا هستم حقیقت هم قابل اثبات دقیق است
  من طبق محاسبات خودم و با ساخت یک کره زمین مدل
  با مقیاس ( یک به ده میلیون )
  ( توپی به قطر 127 و نیم سانتی متر )
  و با فرض قرار گیری مورچه ای که چشم هایش در ارتفاع یک میلی متری از سطح توپ قرار دارد به جای انسانی که در ارتفاع ده کیلومتری سطح زمین قرار دارد
  متوجه این نکته شدم که حتی اگر چشم مورچه در ارتفاع دو سانتی سطح توپ و یا چشم غیر مسلح انسان در ارتفاع 200 کیلومتری زمین باشد باز هم بدون داشتن یک خط تراز و مرجع 180 درجه ای باز هم قادر به دیدن انحنای ده درجه از محیط زمین (ده هزار کیلومتر از افق دید ) هم نیست چه برسه به این که بخواد انحنای دو یا سه درجه معادل دو یا سه هزار کیلومتر از افق دید خود را با بالن هواشناسی و در ارتفاع کمتر از صد کیلومتری ببیند
  پس ندیدن انحنا با چشم غیر مسلح دلیل مناسبی برای رد فرضیه انحنای زمین کروی نیست
  به نظر من در محاسبات انحنای فرضی زمین اشتباهاتی وجود دارد که حتی کروی گرایان هم متوجه آن نیستند

  • سلام;
   ما انسان ها موجودات هوشمندی هستیم لذا برخلاف مورچه، از آزمایشات و محاسبات مختلف برای اثبات یا بررسی یک موضوع استفاده می کنیم.
   برای محاسبه انحنا چه با چشم غیر مسلح (آزمایش آینه و آزمایش لیزر) چه با استفاده از چشم مسلح (دوربین سوپر زوم) و چه محاسبات ریاضی (Earth Curve Calculator) روش های مختلفی رو برسی و آزمایش می کنیم و نتیجه همیشه ثابت بوده » زمین کروی نیست و مسطح است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شانزده − 10 =