آخرین مطالب
امام مهدی

امام مهدی عجل الله در ادیان و مذاهب

در این مقاله مطالبی در مورد ظهور امام مهدی عجل الله از کتب مقدس ادیان و مذاهب مختلف گرداوری شده است.

امام مهدی

پیشگفتار:

بسم الله الرحمن الرحیم لاحول ولا قوه الا بالله العلی العظیم
این مقاله تقدیم می شود به ساحت مقدس یوسف زهرا (علیه السلام )
که چشم ها برای زیارت صبحش بیدارند
تقدیم به قطب عالَم امکان
عالِم علوم بیکران
قائم آل محمد ( عج اللّه تعالی فرجه الشریف )
باشد که غنای دفتر خالی از معرفت و تهی از دانشم، روشن به نام مقدسش باشد
اگر این مختصر را ارزشی است؛
آن ارزش تقدیم به:، آیت رب ودود و ناجی ملک وجود؛ آنکه جهانی در انتظار عدالت و لطف اوست

زیارت حضرت مهدی‹عجل الله تعالی فرجه›

السَّـلامُ عَلَيْكَ يَـا حُجَّـةَ اللَّهِ فِـي أَرْضِـهِ
السَّـلامُ عَلَيْـكَ يَـا عَيْـنَ اللَّهِ فِـي خَلْقِـهِ
السَّـلامُ عَلَيْكَ يَا نُورَاللَّهِ الَّـذِي يَهْتَـدِي
بِهِ الْمُهْتَدُونَ وَ يُفَرَّجُ بِهِ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ
السَّـلامُ عَلَيْـكَ أَيُّهَـا الْمُهَـذَّبُ الْخَـائِفُ
السَّـلامُ عَلَيْـكَ أَيُّهَـا الْـوَلِـيُّ النَّـاصِـحُ
السَّـلامُ عَلَيْـكَ يَا سَـفِينَةَ النَّجَـاةِ
السَّـلامُ عَلَيْـكَ يَا عَـيْنَ الْحَيَـاةِ

 


مقدمه :
اعتقادبه موعود در همه ادیان مطرح بوده و عقیده مشترک همه آنها به شمار مى آید؛ و هر دین و مکتبى به تناسب فرهنگ دینى و ملى خود از موعود آخرین به نامى یاد کرده است . بـر ایـن اساس ، در آیین بودایى او را ((بوداى پنجم )) و در آیین هندو، او را ((آواتارا دهم )) گویند. در آیین زرتشت نیز از آمدن منجى و موعود آخرین خبر داده شده و او را ((سوشیانت )) یا ((سوشیانس )) مى نامند. کـتـب دیـنى یهود نیز ظهور رهبرى بزرگ به نام ((ماشیح )) یا ((مسیح )) در آخرالزمان را نـوید داده اند و همچنین در تورات یهودیان و در کتاب مقدس سفر پیدایش چنین امده است که از نسل اسماعیل علیه السلام ۱۲ رهبر یا رییس به معنای امام وجود خواهند داشت.
در  دین مسیحیت نیز بازگشت دوباره حضرت عیسى مسیح علیه السلام به دنیا و برپایى حکومت جهانى را بهمراه یک مرد خاص که برای او بهترین دوست است را خبر داده است . و اما در انـدیـشـه مـهـدویت و ظهور موعود جهانى در آیین آسمانى اسلام ، جایگاه و جلوه بیشترى دارد و بـا وجـود دلایـل معتبر از آیات و روایت متواتر و قطعى ، همه مذاهب اسلامى بر ظهور ((مهدى موعود)) از نسل فاطمه زهرا(س ) اتفاق نظر دارند. در این میان ، مهدى موعود در مذهب شـیـعـه ، هـم بـه دلیـل جـایـگـاه اعـتـقـادى آن و هـم بـه دلیل دارا بودن شناسنامه روشن و پرداختن به جزئیات زندگى و چگونگى ظهورش ، از اهمیت ، قطعیت و شفافیت بیشترى برخوردار است و همچنی در احادیث بسیاری امده است که مهدیعجل الله در هنگامی ظهور می کند که بهترین دوست و رفیق آن عیسی ابن مریم علیه السلام هست.
پایان مقدمه.
——–

در ایـن مـقـاله ، بـر آنـیـم تـا مسئله ((ظهور)) را در ادیان مختلف مورد بررسى قرار دهیم و چـهـره روشـنـى از آن ارائه کـنیم و وزن هر یک از ادیان و مکاتب را نیز در پرتو آن آشکار سازیم .

🔹1. اعتقاد به موعود در آیین هندو و کتب هندیان

مـوعـود آخـرالزّمـان در هـر دیـن و مـکـتـبـى متناسب با فرهنگ و ادبیات آن دین و مکتب ، نامى و نـشـانـى دارد. بر این اساس ، در آیین هندو از او به نام ((آواتارا))ى دهم یا دهمین آواتارا، یـاد مـى شـود. در کـیـش هندو، در کتاب ((پورانا)) (Purana)، شرح مفصّلى درباره دوران آخـر عـصـر کالى (Kali)، یعنى آخرین دوره پیش از ظهور دهمین آواتاراى ویشنو، آمده است . مـقـصـود از عـصـر کـالى نـیـز آخـرالزّمـان است . اکنون عصر کالى به شمار مى آید.

درکتاب ((دید)) از کتابهاى مقدس دینى نزد هندیان ، چنین آمده است :

پس از خرابى دنیا، پادشاهى در آخرالزمان پیدا مى شود که پیشواى خلق باشد و نام وى مـنـصـور بـاشـد و تمام عالم را بگیرد و به دین خود درآورد و همه کس را از مؤ من و کافر بـشـنـاسـد و هـر چـه از خـدا خـواهـد، بـرآیـد…))

در کتاب ((باسک )) که آن نیز از کتابهاى مقدس هندیان است ، آمده است :

دور دنـیـا تـمـام شـود به پادشاه عادلى در آخرالزمان که پیشواى فرشتگان ، پریان و آدمیان باشد و حق وراستى با او باشد و آنچه در دریا و زمین ها و کوه ها پنهان باشد، همه را به دست آورد و از آسمانها و زمین آنچه باشد خبر دهد و از او بزرگ تر کسى به دنیا نیاید.

در کتاب ((وشن جوک ))، یکى دیگر از کتب مقدس هندیان نیز آمده است :

در اواخـر، دنیا به کسى بگردد که خدا را دوست دارد و از بندگان خاص او باشد و نام او فرخنده و خجسته باشد و خلق را زنده کند.

در کتاب ((مهابهاراتا)) و برخى کتب دیگر آنان نیز در این باره آمده است :

هـمـه ادیان معتقدند که در پایان هر دوره اى از تاریخ ، بشر از لحاظ معنوى و اخلاقى رو بـه انـحـطـاط مـى رود؛ و چـون طـبـعـا و فـطـرتـا، در حـال هـبـوط و دورى از مبداء است و مانند احجار [سنگها] به سوى پایین حرکت مى کند، نمى تـوانـد بـه خـودى خـود بـه ایـن سـیر نزولى و انحطاط معنوى و اخلاقى پایان دهد. پس نـاچار روزى یک شخصیت معنوى بلند پایه ، که از مبداء وحى و الهام سرچشمه مى گیرد، ظـهـور خـواهـد کـرد و جهان را از تاریکى جهل و غفلت و ظلم و ستم نجات خواهد داد…

🔹2. موعود در آیین بودایى

چـنـانـکـه در پـاره اى از کـتـب و مـآخـذ آمـده ، در دین بودایى نیز مسئله انتظار موعود و منجى آخـرالزّمـان مـطـرح شـده اسـت . گـفـتـه انـد کـه در این آیین ، موعود مورد انتظار و مدّ نظر، ((بـوداى پـنـجـم )) است و آمدنش را بشارت داده ، بوداییان منتظر ظهورش مى باشند.
🔹3. موعود در آیین زرتشت

منجى یا موعود آخرالزمان ، در جهان بینى و معادشناسى زرتشتى ، جایگاهى ویژه دارد. او را ((سـوشـیانت )) یا ((سوشیانس )) مى گویند. این واژه ، فرد اسم فاعل مضارع ، از ریشه SU و SAV به مـعـنـاى سـود اسـت لذا مـراد از ایـن واژه ، فـرد سـود رسـاننده است ؛ و ((نـجـات دهـنـده و پـیـشواى دین )) نیز ترجمه و تفسیر شده است .

در ((جـامـاسـب نـامـه )) کـه دربـردارنـده پـرسـش هـاى گـشـتـاسـب شاه از جاماسب است و او پیشگویى هاى زرتشت را براى گشتاسب نقل مى کند، چنین آمده است :

⬅️ سوشـیانس ، دین را به جهان رواج دهد، فقر و تنگدستى را ریشه کن سازد. ایزدان را از دسـت اهـریـمـن نـجـات داده ، مـردم جـهـان را هـمـفـکـر، هـم گـفـتار و هم کردار گرداند.

در کـتـاب ((زنـد))، کـه در آن نـیـز پـیـشگویى شده ، شوسیانس ، نژاد دیوان و اهریمنان را ریشه کن مى سازد، آمده است :

🟡اى سـپـیـتـامـان زرتـشـت ! چون زمان سر رود، این دشمنان مانند بُن درختى که یک شب سرد زمـسـتـانـى که برسد و به یک شب برگ بیفکند، تباه شوند. هنگام گرگان به سر رسد و هنگام میشان اندر آید.
🔹4. موعود در آیین یهود

آثـار و کـتب دینى یهود نیز به طور مکرر به موعود اشاره کرده و آمدنش را نوید داده اند. در اسـفـار تـورات و بـرخـى از کـتـابـهـاى دیـگـر آن ، مربوط به برخى پیامبران بنى اسـرائیـل ، نـویـد ظهور رهبرى بزرگ به نام ((مسیح )) (یا ماشیح به زبان عبرى و به مـعـنـاى مـسـح شـده ) را داده است . با توجه به اینکه یهودیان به حـضـرت عـیـسـى مـسـیـح (ع ) ایـمان نیاورده اند و بلکه کمر به کشتن او از راه آویختن بر چـوبـه دار صـلیـب گـونـه ، بـسته بودند. این مسیح یا ماشیح غیر از عیسى مسیح مورد نظر و انتظار مسیحیان ـ و نیز مسلمانان ـ است .

از این رو، مسیح موعود یهودیان هنوز به دنیا نیامده است . او که بر اساس باور یهودیان فـرزنـدى از نـسـل داود و یـا فـرزنـد مـنـتـخب داود است ، در آخرالزّمان پدید خواهد آمد و با سـیـطـره بـر جـهـان ، پـادشـاه جـهـان و جـهـانـیـان خـواهـد شـد و بـه عدل و داد پادشاهى و حکمرانى خواهد کرد. همه ستمگران و شریران را نابود کند، فقیران و صـالحـان را رهـایـى بـخـشیده ، وارث زمین خواهد کرد. آن گاه است که گستره زمین از آنِ یهودیان خواهد بود.

با توجه به قومیت گرایى و نژاد پرستى شدید یهودیان و تنها بر حق دانستن دین خود و نـیـز صـاحب حق مطلق دانستن نژاد یهودى ، روشن مى شود که مراد آنها از صالحان وارث زمـیـن ـ تـصـریـح شـده در کـتـب دیـنـى شـان ـ یـا یـهـودى الاصـل هـسـتـنـد و یـا غـیـر یـهـودى بـه دین یهود درآمده ، نه عموم صالحان در برگیرنده صالحان امتها و دین هاى دیگر.

🔅ایـنـک بـا ایـن تـوضـیـحـات و بـراى تـاءیید آنچه گفته شده است ، به گوشه هایى از عبارات برخى کتب دینى یهود، اشاره مى شود.🔅

🔹در تـورات (کـه مـسـیـحـیـان آن را عـهـد عـتـیـق و در بـرابـر، بـه انـجـیـل یـا انـاجیل خود، عهد جدید گویند و مجموعه این دو کتاب را کتاب مقدس مى نامند) در فرازهایى از کتاب اشعیاء نبى آمده است :

و نهالى از تنه یسّى (نام پدر داود) بیرون آمده ، شاخه اى از ریشه هایش خواهد شکفت # و روح خـداونـد بـر او قـرار خـواهد گرفت ؛ یعنى روح حکمت و فهم و روح مشورت و قوّت و روح مـعرفت و ترس خداوند # و خوشى او در ترس خداوند خواهد بود و موافق رؤ یت چشم خـود داورى نـخـواهـد کـرد و بـر وفـق سـمـع گوشهاى خویش تنبیه نخواهد نمود # بلکه مسکینان را به عدالت داورى خواهد کرد و به جهت مظلومان زمین به راستى حکم خواهد نمود و جهان را به عصاى دهان خویش زده ، شریران را به نفخه لبهاى خود خواهد کشت … گرگ بـا بـره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بزغاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پروارى بـا هـم ؛ و طـفـل کـوچـک آنها را خواهد راند…

⬅️ به آن با حاکمان ستمکار خواهد جنگید و پـس از نـابـود کـردن آنـهـا بـشر را به ساحل نجات و رستگارى رسانیده و به زندگى آرمـانـى اش جـامـه عـمـل خـواهـد پـوشـانـیـد. بـه هـمـیـن دلیـل ، مـسـیـحـیـانِ مـنتظر ظهورش باید آماده باشند و زمینه هاى ظهور آن حضرت را فراهم کنند.

در انجیل لوقا در این زمینه چنین آمده است :

🔅کـمـرهـاى خود را بسته ، چراغهاى خود را افروخته بدارید و شما مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود را مى کشند… پس شما نیز مستعد باشید، زیرا در ساعتى که گمان نمى بـریـد پـسر انسان مى آید.

🔅ظـهـور دوم حـضـرت عـیـسـى (ع ) بـا پـیـدایـش یـک سلسله حوادث طبیعى زمینى ، آسمانى ، سـیـاسـى و اجـتماعى همراه خواهد بود. پسر انسان هنگامى مى آید که بشریت با مشکلات و مصایب فراوانى دست به گریبان است :

و در آفـتـاب ومـاه و سـتارگان علامات خواهد بود و بر زمین تنگى و حیرت از براى امت ها روى خـواهد نمود، به سبب شوریدن دریا و امواجش ؛ و دلهاى مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انـتـظـار آن وقـایـعـى کـه بـر ربـع مـسـکـون ظـاهـر مـى شـود؛ زیـرا قـوّات آسـمـان مـتـزلزل خواهد شد و آن گاه پسر انسان را خواهند دید که برابرى سوار شده با قوّت و جلالِ عظیم مى آید.

🔅در جاى دیگر که از عیسى (علیه السلام ) به ((کلمه خدا)) یاد شده ، آمده است :

و دیـدم آسـمـان را گـشـوده و نـاگـاه اسـبـى سـفـیـد کـه سـوارش امـیـن و حق نام دارد و به عـدل داورى و جـنـگ مـى نـمـایـد و چـشـمانش چون شعله آتش و بر سرش افسرهاى بسیار و اسـمـى مرقوم دارد که جز خودش هیچ کس آن را نمى داند و جامه خون آلود در بر دارد و نام او را ((کـلمـه خدا)) مى خوانند و لشکرهایى که در آسمان اند بر اسبهاى سفید و به کتان سفید و پاک ملبّس از عقب او مى آیند از دهانش شمشیرى تیز بیرون مى آید تا به آن امت ها را بـزنـد و آنـهـا را بـه عـصـاى آهنین حکمرانى خواهد نمود.

آنچه در این قسمت آورده شد، با روایات اسلامى درباره ((موعود آخرالزّمان )) هماهنگى دارد. به نظر ما سوار امین و حق ، همان حضرت مهدى موعود (عج ) در منابع اسلامى است که در آخرالزّمان ظهور کرده و بر جهانیان به عدل داورى خواهد نمود.

هـمـخـوانـى دیـگـر، روز ظـهـور آن موعود موعودها است که در فرهنگ دینى مسیحى نیز مانند اسـلام ، نـامـعـلوم اسـت و بـا عـلائمـى آشـکـار خـواهـد شـد. چـنـانـکـه در انجیل متّى آمده است :

امـا از آن روز و سـاعـت هـیـچ کس اطلاع ندارد و حتى ملائکه آسمان جز پدر، من و بس . هد جدید، انجیل متّى ، باب 24، بندهاى 36 و 44 ـ 45.+

‼️برای همان دلیل شـمـا نیز حاضر باشید؛ زیرا در ساعتى که گمان نبرید پسر انسان مى آید.‼️
—-

آیه ۱۰۵ – سوره انبیاء
وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ [105]

❣️در «زبور» بعد از ذكر [تورات] نوشتيم: «بندگان شايسته‌ام وارث [حكومت] زمين خواهند شد».❣️
———
کتاب زبور فصل 29

1 به خاطر بدکاران خود را ناراحت مکن ، و بر کارگران شرارت حسادت نکن.

2 زیرا آنها به زودی مانند علف هرز قطع خواهند شد و مانند گیاه سبز پژمرده خواهند شد.

3 به خداوند توكل كنيد و نيكي كنيد. پس در زمین زندگی خواهی کرد و مطمئناً تغذیه خواهی شد.

4 خود را نیز در خداوند خوشحال کن. و خواسته های قلبت را به تو خواهد داد.

5 راه خود را به خداوند بسپار. همچنین به او اعتماد کنید ؛ و او آن را عملی خواهد کرد.

6 و او عدالت شما را مانند نور و قضاوت شما را ظهر ظهور خواهد کرد.

7 در راه خداوند استراحت کنید و با صبر و شکیبایی منتظر او (بقیةالله=قائم=امام مهدی عجل الله) باشید!. به خاطر کسی که در راه او موفق می شود ، خود را ناراحت نکنید ، به خاطر مردی که وسایل شریرانه را به راه می اندازد.

8 از عصبانیت خودداری کنید و خشم را رها کنید. در انجام کارهای بد خود را دلسرد و نا امید نکنید(از رحمت و بخشایشگری خداوند).

9 زیرا ریشه های  پیروان شیطان  قطع خواهند شد ، اما کسانی که منتظر (دستورات) خداوند هستند ، وارث زمین خواهند شد.

10 تا چندی دیگر ، شریر (=پیروان شیطان) نخواهد بود. بله ، شما با جدیت محل او را در نظر خواهید گرفت و نخواهد بود.

11 اما افراد متواضع وارث زمین خواهند شد. و از فراوانی صلح لذت خواهند برد.

12 شریر علیه عادل توطئه می کند و با دندان هایش بر او می کوبد.

13 خداوند به او خواهد خندید ، زیرا می بیند که روز او (یعنی روز ظهور قائم و برپایی حکومت عادلانه و الهی) نزدیک است.

14 شریر شمشیر را بیرون کشیده و کمان خود را خم کرده اند تا بینوایان و نیازمندان را سرنگون کرده و افرادی را که با هم راستگو هستند را  بکشند.

15 شمشیر آنها به قلب آنها وارد می شود و کمانهای آنها شکسته می شود.

16 اندکی یار که مرد صالح دارد (صالح و اباصالح یکی از لقب های امام مهدی عجل الله هست) ، از ثروت ها و تعداد زیادی از افراد تحت خدمت شریران بهتر است.

17 زیرا بازوهای شریران شکسته می شوند ، اما خداوند عادلان را حمایت می کند.

18 خداوند روزهای قائم را می داند و میراث آنها برای همیشه خواهد بود.

19 آنها در زمان بد شرمنده نخواهند شد و در روزهای قحطی سیر خواهند شد.

20 اما شریران هلاک خواهند شد و دشمنان خداوند مانند چربی بره ها خواهند بود. آنها را به دود تبدیل می کنند.

21 شریر قرض می گیرد و دیگر نمی پردازد ، اما عادل (=اشاره به قائم عجل الله) رحمت می کند و می دهد (بدون منت گذاری).

22 زیرا کسانی که از او متبرک هستند زمین را به ارث خواهند برد. و کسانی که از او نفرین می شوند مانند درخت قطع خواهند شد.

23 قدمهای انسان خوب را خداوند دستور داده است و او از راه خود لذت می برد.

24 اگرچه بیفتد ، او را به طور كامل زمین نخواهند زد ، زیرا خداوند او را با دست خود نگه می دارد (وهمواره از او محافظت میکند). (مشابه ایه تورات در قران نیز هست که خدا فرمود ما ذکر را فرستادیم به سوی شما و همواره از ان محافظت میکنیم . در تفسیر این ایه قرانی نیز چنین امدهاست که منظور از ذکر پیامبر خدا خضرت محمد است و در حدیثی دیگر گفته شده : منظور از ذکر پیامبر و امامان معصوم اند)

ادامه ایات زبور داود نبی علیه السلام :
25 من جوان بودم و اکنون پیر شده ام. اما من ندیدم که عادل رها شده باشد و نه بذر او نان گدایی کند.

26 او همیشه مهربان است و قرض می دهد. و دانه او مبارک است.

27 از بدی دور شوید و نیکی کنید. تا در بهشت جاودانه باشید.

28 زیرا خداوند داوری و عدالت را دوست دارد و مقدسین خود را رها نمی کند. آنها برای همیشه حفظ می شوند ، اما دانه شریران قطع می شود.

29 و قطعا صالحان زمین را به ارث خواهند برد و تا قیامت در آن ساکن و حاکم خواهند شد.

30 دهان عادل  (امام مهدی عجل الله) حکمت می گوید و زبان او داوری می گوید.

31 قانون خدا در قلب اوست (زیرا امام مهدی عجل الاه بقیه الله در زمین و همچنین معصوم است). بنابرین در هیچ یک از مراحل او لغزش و نافرمانی(از خدا) نخواهد کرد.

32 شریر (حاکمان جهان که تخت امر ابلیس اند) عادل(مهدی عجل الله ، بقیه الله در زمین) را زیر نظر دارد و می خواهند او را بکشد.

33 و خداوند او را در دست خود نخواهد گذاشت و هنگام قضاوت او را محکوم نخواهد كرد.

34 منتظر (امر) خداوند باشید و راه او را حفظ کنید تا او شما را به ارث برساند تا زمین را به ارث ببرید. هنگامی که شریران نابود شوند ، آن را خواهید دید.

35 من ستمكاران را در قدرت عظيم ديده ام و مانند درخت خليج سبز خود را گسترده مي كنند.

36 اما او درگذشت ، اما ، او نبود ، بله ، من او را جستجو کردم ، اما او پیدا نشد.

37 انسان کامل را علامت بزنید و راست بین را ببینید ، زیرا پایان آن انسان صلح است.

38 اما متجاوزان با هم نابود خواهند شد و سرانجام شریران قطع خواهد شد.

39 اما نجات صالحان از جانب خداوند است: او قدرت آنها در زمان مصیبت است.

40 و خداوند به آنها کمک خواهد کرد و آنها(امام مهدی و یارانشان) را نجات خواهد داد.
او آنها را از دست شریران نجات خواهد داد و آنها را نجات خواهد داد !!!
زیرا آنها به او(خدا) اعتماد و ایمان دارند و نا امید نیستند.

🔹طبق برخی آیات قرآن و احادیث اسلامی، هر پیامبری که به نبوت مبعوث می‌شد، از دورانی به نام آخرالزمان و فتنه‌های فراگیر آن، سپس ظهور فردی مقدس خبر می‌داد که بشریت را از لابلای شدائد آخرالزمانی و فتنۀ شیاطین به بهشتی موعود یا همان سرزمین ظهور سوق می‌دهد و در نقطه نقطۀ آن سرزمین مقدس، افراد صالحی را می‌گمارد تا به آبادانی آن و رشد و ارتقای انسان‌ها یاری رسانند.
🔹همچنان که در آیۀ 128 سورۀ اعراف خداوند از زبان موسای نبی به یکی از بشارت‌های ایشان اشاره کرده، می‌فرماید «قالَ مُوسى‏ لِقَوْمِهِ اسْتَعینُوا بِاللَّهِ وَ اصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقین‏؛ موسى به قوم خود گفت: «از خدا یارى جویید و پایدارى ورزید، که زمین از آنِ خداست؛ آن را به هر کس از بندگانش که بخواهد مى‌‏دهد؛ و فرجام [نیک‏] براى پرهیزگاران است.»
🔹امام باقر (ع) در تأویل این آیه فرمود: در کتاب على علیه السلام دیدیم که (دربارۀ آیه) «إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ یُورِثُها مَنْ یَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقین» نوشته است من و خاندانم، کسانى هستیم که خدا زمین را به ما واگذار کرده و ماییم متقین و همه زمین از آن ما است. أَنَا وَ أَهْلُ بَیْتِیَ الَّذِینَ أَوْرَثَنَا اللَّهُ الْأَرْضَ وَ نَحْنُ‏ الْمُتَّقُونَ‏ وَ الْأَرْضُ‏ کُلُّهَا لَنَا … و هر چه از آن زمین استفاده کند حق اوست، تا زمانى که قائم از خاندان من با شمشیر ظاهر شود، آنگاه او زمین‌‏ها را تصرف و از متصرفین جلوگیرى و آنها را از آنجا اخراج کند- همچنان که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله زمین‏‌ها را تصرف و از متصرفین جلوگیری کرد ــ مگر زمین‌هایى که در دست شیعیان ما باشد که حضرت قائم علیه السلام نسبت به‌ آنچه دست ایشان است با خود آنها مقاطعه بندد و زمین را در دست ایشان باقى گذارد.» (الکافی، ج1، ص407)
🔹همچنین خداوند در آیۀ 105 سورۀ انبیاء سخن از وعدۀ ارث رساندن زمین به بندگان صالح خود در کتاب زبور داده، می‌فرماید «وَ لَقَدْ کَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُون‏؛ و در حقیقت، در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ما به ارث خواهند برد.»
گذری بر نقش انبیاء در مهدویت و امر ظهور
از این جهت است که با مطالعۀ متن بر جا مانده از کتب مقدس رسولان الهی (هرچند تحریف‌شده) به جزئیاتی از وقایع آینده می‌رسیم؛ مثلاً انجیل یوحنا مشهور به مکاشفات عیسی (ع) است که آخرین کتاب از کتب عهد جدید مسیحیان شمرده می‌شود. در این کتاب از زبان عیسی (ع) به ذکر وقایعی از آینده از جمله ظهور پیامبر اسلام (ص) و حوادث آخرالزمان وهمچنین اثبات حضرت مهدی علیه السلام در آیات وروایات ودرمنابع اهل سنت  پرداخته شده است.
🔹در سایر انجیل‌ها نیز علاوه بر اینها به ظهور فردی منجی در آخرالزمان به نام «پسر انسان» پس از دورانی از محنت‌ها و شداید بشارت داده شده است. این عبارت تقریباً بیشترین مفهوم از مفاهیم انجیل را به خود اختصاص داده به گونه‌ای که در مجموعِ اناجیل چهارگانه، 104 بار به وجود مقدسی به نام «پسر انسان» اشاره شده است. مطابق نوشته مستر هاکس آمریکایی در کتاب ” قاموس کتاب مقدس” این واژه 80 بار در انجیل آمده است که تنها 30 مورد آن به حضرت عیسی(ع) قابل تطبیق است. (هاکس/ 1377: ص 219) اما 50 مورد دیگر آن از یک منجی سخن می‌گوید که در پایان روزگار یعنی آخرالزمان ظهور خواهد کرد و عیسی(ع) نیز با او خواهد آمد و او را جلال و عظمت خواهد داد
🔹در ادامه، به بخش‌هایی از آیات انجیل دربارۀ وقایع آخرالزمان و بشارت منجی (پسر انسان) اشاره می‌شود:
🔹1ـ «و چون او بر کوه زیتون مقابل هیکل نشسته بود … از وى پرسیدند: ما را خبر ده که این امور کى واقع مى شود؟ و علامت نزدیک شدن این امور چیست؟ آنگاه عیسى در جواب ایشان سخن آغاز کرد که: زنهار کسى شما را گمراه نکند. زیرا که بسیارى به نام من آمده خواهند گفت که: من هستم، و بسیارى را گمراه خواهند کرد، اما چون جنگها و اخبار جنگها را بشنوید مضطرب نشوید; زیرا که وقوع این حوادث ضرورى است. لیکن انتها هنوز نیست، زیرا که اُمتى بر اُمتى و مملکتى بر مملکتى خواهند بر خاست، و زلزله‌ها در جایها حادث خواهد شد و قحطى‌ها و اغتشاش‌ها پدید مى‌آید و اینها ابتداى دردهاى زه است. لیکن شما از براى خود احتیاط کنید … اما از آن روز و ساعت غیر از پدر هیچ کس اطلاع ندارد نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم. پس بر حذر و بیدار شده دعا کنید، زیرا نمى‌دانید که آن وقت کى مى شود.

مثل کسى که عازم سفر شده خانه خود را واگذارد و خادمان خود را قدرت داده هر یکى را به شغلى خاصّ مقرر کند و دربان را امر فرماید که بیدار بماند. پس بیدار باشید، زیرا نمى‌دانید که در چه وقت صاحب خانه مى‌آید. اما آنچه به شما مى‌گویم به همه مى‌گویم بیدار باشید» (انجیل مرقس ، باب 13 ، ص 77)

🔹2ـ امّا از آن روز و ساعت هیچ‌کس اطلاع ندارد حتّى ملائکه آسمان جز پدر من و بس; لیکن چنان که ایّام نوح بود ظهور پسر انسان نیز چنان خواهد بود …. پس شما حاضر باشید، زیرا در ساعتى که گمان نبرید پسر انسان مى آید.» (انجیل متی ، باب 24 ، ص 41)

🔹3ـ «اما چون پسر انسان در جلال خود با جمیع ملائکه مقدّس خویش آید آنگاه بر کرسى جلال خود خواهد نشست و جمیع امتها در حضور او جمع شوند و آنها را از همدیگر جدا مى‌کند .آنگاه پادشاه به اصحاب طرف راست گوید: بیایید اى برکت‌یافتگان از پدر من و ملکوتى را که از ابتداى عالم براى شما آماده شده است، به میراث گیرید.» (همان ، باب 25 ، ص44)

🔹4ـ «کمرهاى خود را بسته، چراغ‌هاى خود را افروخته بدارید. و شما مانند کسانى باشید که انتظار آقاى خود را مى‌کشند، که چه وقت از عروسى مراجعت کند، تا هر وقت آید و در را بکوبد بى درنگ براى او باز کنند. خوشا به حال آن غلامان که آقاى ایشان چون آید ایشان را بیدار یابد … پس شما نیز مستعد باشید; زیرا در ساعتى که گمان نمى‌برید پسر انسان مى‌آید.» (انجیل لوقا ، باب 12، ص 116)

🔹5ـ «و در آفتاب و ماه و ستارگان علامات خواهد بود و بر زمین، تنگى و حیرت از براى اُمّت‌ها روى خواهد کرد، به سبب شوریدن دریا و امواجش. و دل‌هاى مردم ضعف خواهد کرد از خوف و انتظار آن وقایعى که بر ربع مسکون ظاهر مى‌شود، زیرا قوت آسمان متزلزل خواهد شد. و آنگاه پسر انسان را خواهند دید که بر، ابرى سوار شده با قوّت و جلال عظیم مى‌آید.» (همان ، باب 21)

🔹6ـ «و به او قدرت بخشیده است که داورى هم بکند; زیرا که پسر انسان است. و از این تعجّب نکنید، زیرا ساعتى مى‌آید که در آن جمیع کسانى که در قبورند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد، هر که اعمال نیکو کرد براى قیامت حیات، و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داورى.» (انجیل یوحنا ، باب 5، ص 152)

💠امام مهدی عجل الله ، وارث امپراطوری ایران
🔹 یزدگرد امپراطور ساسانی، مژده‌ی ظهور می‌دهد…

کتب مختلف از نوشجانی نقل کرده‌اند که می‌گوید: وقتی سپاه سقیفه در «قادسیه» پیروز شد و خبر مرگ «رستم فرخ‌زاد» فرمانده‌ی ارتش و مرگ ۵۰ هزار سرباز فارس به گوش «یزدگرد» رسید، وی تصمیم گرفت با اعضای خانواده خویش از «کاخ مداین» فرار کند، اما قبل از فرار، مقابل «ایوان مداین» ایستاد، و با آن ساختمان رفیع، اینگونه به سخن پرداخت:
ای ایوان مداین! بدرود، من اکنون تو را ترک می‌گویم، اما خودم یا مردی از فرزندانم نزد تو باز خواهد گشت، البته این کار به زودی انجام نمی‌شود، و زمان آن هم معلوم نیست!
سلیمان دیلمی میگوید: یک روز به حضور امام صادق (عليه‌السّلام) رسیدم، و مفهوم این سخن «یزدگرد» را: «مردی از فرزندانم» جویا شدم. امام(عليه‌السّلام) فرمودند: منظور از فرزندانِ «یزدگرد»، صاحب الامر شما، قائم (عليه‌السّلام)، ششمین فرزند من است و قطعا فرزند یزدگرد پسر شهریار است؛ از طرف مادرِ زین‌العابدین(علیه‌السلام) «شهربانو»، همسر امام حسین (صلوات‌الله‌علیه)، که دختر «یزدگرد» بوده است، که بدین ترتیب قائم علیه‌السلام از نسل یزدگرد است.🍃

🍃سُلَيْمَانَ اَلدَّيْلَمِيِّ عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ اَلنُّوشْجَانِيُّ: لَمَّا جَلَى  اَلْفُرْسُ عَنِ  اَلْقَادِسِيَّةِ؛ وَ بَلَغَ  يَزْدَجَرْدَ بْنَ شَهْرِيَارَ مَا كَانَ مِنْ  رُسْتُمَ وَ إِدَالَةِ  اَلْعَرَبِ عَلَيْهِ، وَ ظَنَّ أَنَّ  رُسْتُمَ قَدْ هَلَكَ وَ اَلْفُرْسَ جَمِيعاً، وَ جَاءَ مَنَاذِرُ فَأَخْبَرَهُ  بِيَوْمِ اَلْقَادِسِيَّةِ وَ اِنْجِلاَئِهَا عَنْ خَمْسِينَ أَلْفَ قَتِيلٍ مِنَ  اَلْفُرْسِ ، خَرَجَ  يَزْدَجَرْدُ هَارِباً فى أَهْلِ بَيْتِهِ، فَوَقَفَ بِبَابِ اَلْإِيوَانِ فَقَالَ: اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا اَلْإِيوَانُ هَا أَنَا ذَا مُنْصَرِفٌ عَنْكَ وَ أَرْجِعُ إِلَيْكَ أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي، لَمْ يَدْنُ زَمَانُهُ وَ لاَ آنَ أَوَانُهُ؛ قَالَ  سُلَيْمَانُ اَلدَّيْلَمِيُّ : فَدَخَلْتُ عَلَى  أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ وَ قُلْتُ لَهُ: مَا قَوْلُهُ أَوْ رَجُلٌ مِنْ وُلْدِي؟ فَقَالَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: ذَلِكَ صَاحِبِكُمْ  اَلْقَائِمُ بِأَمْرِ اَللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ اَلسَّادِسُ مِنْ وُلْدِي، وَ قَدْ وَلَدَهُ يَزْدَجَرْدُ اِبْنُ شَهْرِيَارَ مِنْ قِبَلِ أُمِّ عَلِيِّ بْنِ اَلْحُسَيْنِ (علیهماالسلام): شَهْرَبَانُو بِنْتِ يَزْدَجَرْدَ، فَهُوَ وَلَدُهُ [مِنَ] اَلْحُسَيْنِ(صلوات‌الله‌علیه)» .⚘

📚التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ج ۱، ص ۳۷۲/إثبات الهداة بالنصوص و المعجزات ج ۵، ص ۲۴۱/مقتضب الأثر في النصّ على الأئمة الإثنی عشر علیهم‌السلام ج ۱، ص ۴۰

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

مولف کتاب تشریف بالمنن می‌گوید: باقی ماندن ایوان مداین تا الان، درحالی که تمامی کاخ‌های ساسانی از بین رفته است، یک نشانه‌ی صدق این روایت است که روزی قائم علیه‌السلام به ایوان مدائن بازخواهد گشت…

🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

بشارت به حضرت اباصالح المهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در روایات

☀️حضرت جوادالائمه علیه السلام به جناب عبدالعظیم حسنی علیه السلام فرمودند:

إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لَيُصْلِحُ لَهُ أَمْرَهُ فِي لَيْلَةٍ كَمَا أَصْلَحَ أَمْرَ كَلِيمِهِ مُوسَى إِذْ ذَهَبَ لِيَقْتَبِسَ لِأَهْلِهِ نَاراً فَرَجَعَ وَ هُوَ رَسُولٌ نَبِيٌّ ثُمَّ قَالَ: أَفْضَلُ أَعْمَالِ شِيعَتِنَا انْتِظَارُ الْفَرَجِ.

بی شک خداوند متعال، امر او را یک شبه درست می کند، همانطور که نبوت موسـی علیه السلام را در آن هنگام – که به سمت آتش رفت تا براي خانواده اش از آن بردارد – درست نمود و در حالی برگشت که پیامبر الهی به حساب می‌آمد.
سپس فرمودند:
«برترین اعمال شیعیان ما، انتظار فرج است»

📚کمال الدین، ج2، ص377،

امام زمان را با چه عنوانی خطاب کنیم؟

مردی از امام صادق علیه السلام پرسید كه: می‌شود به قائم علیه السلام گفت: السلام علیك یا امیرالمؤمنین؟امام پاسخ داد: نه! چرا كه این عنوان، ویژه امیرالمومنین علی علیه السلام است و قبل و بعد از او كسی جز كافر، به این عنوان خوانده نمی‌شود. پرسید: فدایت شوم! پس چگونه بر امام مهدی علیه السلام می‌توان سلام گفت؟ فرمود: هرگاه خواستی بر او درود فرستی می‌توانی بگویی: السلام علیك یا بقیة الله! و آنگاه این آیه شریفه را خواند: «بقیت اللّٰه خیر لكم ان كنتم مؤمنین»(هود/۸۶)

💠امام حسن عسکری علیه السلام:

🔸و اَللَّهِ لَيَغِيبَنَّ غَيْبَةً لاَ يَنْجُو فِيهَا مِنَ اَلْهَلَكَةِ إِلاَّ مَنْ ثَبَّتَهُ اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ عَلَى اَلْقَوْلِ بِإِمَامَتِهِ وَ وَفَّقَهُ فِيهَا لِلدُّعَاءِ بِتَعْجِيلِ فَرَجِهِ

🔹به‌خدا سوگند او ( #امام_زمان عجل‌الله تعالی فرجه) آنچنان غیبتى خواهد داشت كه در آن هیچكس از هلاكت رهایى نمى‌یابد، مگر کسانی که خداوند آن‌ها را بر اعتقاد به امامت وی ثابت قدم نگه دارد و به دعا برای تعجیل فرج توفیقشان دهد.

📗كمال الدين ، ج۲ ، ص۳۸۴
#امام_زمان
#قرآن_کریم

❇️ بَقِيَّتُ اللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

👈ﺁﻧﭽﻪ ﺧﺪﺍ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻰ  ﮔﺬﺍﺭﺩ ، ﺑﺮﺍﻱ ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﮔﺮ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺎﺷﻴﺪ (سوره هود، آیه: ٨٦)

🔸 بقية الله به معنی كسي يا چيزي است كه خداوند براي مردم باقي گذاشته است.

✅ از حضرت امام باقر علیه السلام نقل شده است كه فرمود:
«مهدي از ما (اهل بیت) است ، و خداوند او را با انداختن ترسش در دل دشمنان ياري مي كند …
منادي از آسمان  ندا مي دهد كه حق با او و اطرافيانش است. در آن هنگام قيام كننده ما قيام مي كند. پس وقتي ظهور كند به كعبه تكيه داده و سيصد و سيزده نفر همراه وي جمع مي شوند.
پس نخستین چيزي كه مي گويد اين آيه است: «بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ»
سپس مي گويد: اي مردم من بقية الله در زمين هستم و خليفه خداوند و حجت او بر شما. پس هيچ كس به وي سلام نمي كند مگر اينكه مي گويد سلام بر تو اي بقية الله…»

📚 الفصول المهمة في معرفة الأئمة، ج 2، ص 1133

🌺 اشبه الناس رسول الله

🌸 شبیه ترین خلق به پیامبر خدا

💠احمد بن اسحاق از امام حسن عسکری علیه السلام روایت کرده که فرمودند:

🌷 «اَلْحَمْدُ لِلَّهِ اَلَّذِي لَمْ يُخْرِجْنِي مِنَ اَلدُّنْيَا حَتَّى أَرَانِي  اَلْخَلَفَ مِنْ بَعْدِي أَشْبَهَ اَلنَّاسِ  بِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَلْقاً وَ خُلْقاً يَحْفَظُهُ اَللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فِي غَيْبَتِهِ ثُمَّ يُظْهِرُهُ فَيَمْلَأُ اَلْأَرْضَ عَدْلاً وَ قِسْطاً كَمَا مُلِئَتْ جَوْراً وَ ظُلْماً .».

🌹 «سپاس خداوند که مرا نمیراند تا اینکه جانشینم را به من نشان داد که او شبیه ترین مردم در خلقت و خوی به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است. خداوند او را در زمان غیبتش حفظ می‌نماید، سپس او را ظاهر می‌کند، که زمین را پر از عدل و داد نماید، چنانکه از ستم و ظلم پر شده باشد».

📚 بحار الأنوار ، ج ۵۱، ص ۱۶۱

🌺 ظهور، تنها راه هدایت عموم مردم

از #امام_صادق عليه‌السلام روایت شده است که فرمودند:

🌿 «هنگامى كه قائم عليه‌السلام قيام كند، مردم را به اسلامی جدید فرا مى‌خواند و آنان را به امرى فراموش شده (قدیمی و کهنه شده) هدايت مى‌كند كه از آن گمراه شده‌اند؛ و همانا قائم را از آن نظر “مهدىّ” گفته‏‌اند كه مردم را به آئينى كه از دست داده‏‌اند هدايت می‌كند و او را بدان جهت “قائم” نامیده‏‌اند كه براى ابراز حق و ظهور آن قيام می‌كند.»

💠 «عن أبي عبدالله علیه‌السلام قال: إذا قام القائم علیه‌السلام دعا الناس إلى الإسلام جديدا وهداهم إلى أمر قد دثر فضل عنه الجمهور وانما سمي القائم مهديا لأنه يهدي إِلى أمر قد ضلوا عنه وسمي بالقائم لقيامه بالحق.»

📚 الإرشاد (شیخ‌مفید)، ج۲، ص۳۸۳
إعلام الوری (شیخ‌طبرسی)، ج۲، ص۲۸۸

در دوران نزدیک به #ظهور، چنان دین اسلام توسط مستکبرین واژگونه می‌شود و حرام‌ها حلال و حلال‌ها حرام می‌گردند که پس از ظهور #امام_زمان ارواحنافداه و تبیین احکام دین توسط حضرت، مردم گمان می‌کنند #اسلام جدیدی آورده‌اند! در حالی که چنین نیست.

💠 امام صادق علیه السلام فرمودند :

      او (امام مهدی علیه السلام) پس از
تنگنای شدید و بلای طولانی و
ترس و وحشت و اضطراب غم و
اندوه شیعیان را می زداید ؛
خوشا به حال آنان که زمان او را
درک کنند.

📚 بحارالانوار جلد ۵۱ صفحه ۱۴۴

✿ حضرت امام حسین علیه السلام :

     #مهدی (عجّل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف)
دارای غیبتی است که گروهی در آن
مرحله مرتد می‌شوند و گروهی ثابت
قدم می‌مانند و اظهار خشنودی می‌کنند.

°•° افراد مرتد به آن‌ها می‌گویند :
این وعده کی خواهد بود ، اگر شما
راست‌گو هستید؟؟ (منظور از وعده ،
ظهور حضرت مهدی علیه‌السلام است)

↫ ولی کسی که در زمان غیبت در مقابل
اذیت و آزار و تکذیب آن‌ها صبور
باشد ، مجاهدی است که با شمشیر در
کنار رسول خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله جهاد
کرده است.

📚 بحارالانوار, جلد ۵۱ , صفحه ۱۳۳

💫  اشک امام رضا صلوات الله علیه بر احوال و غیبت حضرت ولی عصر ارواحناه فداه، وقتی شعر دعبل که جبرئیل به زبانش آورد را شنید

….👥…عبدالسلام بن صالح هروی می گوید:

شنیدم دعبل بن علی خزاعی می گفت : قصیده ای را برای مولایم امام رضا علیه السلام خواندم و چون به این ابیات رسیدم:

آنچه من بدان امید بسته ام قیام امامی است که ناگزیر خروج می کند و با تکیه بر نام خدا و برکات او قیام می نماید ؛

حق و باطل را در میان ما از هم جدا می کند و به احسان مردم نسبت به یکدیگر و انتقام هایی که از هم می گیرند جزای مناسب می دهد ؛

💔امام رضا علیه السلام به شدت گریستند ، سپس سر به سوی من برپاداشته و فرمودند:
ای خزاعی! روح القدس این دو بیت را بر زبان تو جاری کرد ؛ آیا می دانی این امام کیست و کی قیام خواهد نمود ؟
گفتم : نه ، مولای من ، اما شنیده ام امامی از شما خروج می کند و زمین را از فساد ، پاک و از عدل پر می کند ؛
فرمود :

💥 ای دعبل ، امام پس از من پسرم محمد است ، و پس از محمد پسرش علی ، و پس از علی پسرش حسن و پس از حسن پسرش حجت قائم خواهد بود، همو که در زمان غیبت او انتظارش کشند، و در زمان ظهور او اطاعتش کنند؛ اگر از عمر دنیا جز یک روز باقی نماند خدای بزرگ آن روز را طولانی می گرداند تا او قیام کند و زمین را از عدل پر نماید همانطور که از ستم پر شده باشد ؛ و اما “کِی” سخن از وقت است و پدرم از پدرش از پدران طاهرینش برایم نقل نمود که به پیامبر گفته شد:
— ای رسول خدا ، قائم از نسل تو کی ظهور خواهد نمود ؟  فرمود:

داستان او داستان قیامت است که “هیچ کس جز خدا آن را به موقع خود آشکار نمی گرداند و این حادثه در آسمان ها و زمین سنگین و گران است.”(۱۸۷/اعراف) ، نزد شما نیاید مگر ناگهانی❗️

📚 عیون اخبار الرضا علیه السلام، ج۲ ،
ینابیع الموده ص۴۵۴ ب۸۰

👈قال الامام الصادق علیه السلام:
… إِنِّي لَوْ أَدْرَكْتُ ذَلِكَ لَاسْتَبْقَيْتُ نَفْسِي لِصَاحِبِ هَذَا الْأَمْرِ.

🔸امام صادق علیه السلام:
اگر من آن (عصر غیبت) را درک کنم، جانم را برای صاحب الامر (حضرت مهدی علیه السلام) باقی می گذارم.

📚الغيبة للنعماني، ص273، ح50
بحار الأنوار، ج52 ص243 ،ح11

🔳 حضرت امام رضا علیه‌السلام فرمودند:

⭕️ به خدا قسم به آنچه که چشم دوخته‌اید ( ظهور امام زمان علیه‌السلام) نخواهید رسید، مگر زمانی که امتحان پس بدهید و از یکدیگر امتیاز پیدا کنید، تا آن‌که از شما کسی (در دین حق و با اعتقادات صحیح ) باقی نماند مگر اندکی! سپس این آیه را قرائت فرمودند:

📖 «آیا مردم گمان کرده‌اند همین که بگویند: ایمان آوردیم، رها می‌شوند و (به وسیله‌ی دین، اموال، اولاد، حوادث روزگار و …) امتحان نخواهند شد؟!»
(سوره عنکبوت، آیه ۲)

💠 «عن الفضل بن شاذان، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: قال أبوالحسن عليه‌السلام: والله لا يكون الذي تمدون إليه أعينكم حتى تميزوا أو تمحصوا، حتى لا يبقى منكم إلا الاندر، ثم قَرَأ: (أحسِبَ الناَّسُ أَنْ يُتْركوا أَنْ يَقُولوا آمَنَّا وهُمْ لا يُفْتَنُونَ).»

📜 الغیبة (شیخ طوسی)، ص۳۳۶
الارشاد (شیخ مفید)، ج۲، ص۳۷۵

❇️ قال الإمام الکاظم علیه السلام :

طوبی لِشیعَتِنَا، المتَمَسِّکینَ بِحَبلِنا فی غیبَه قائِمِنَا، الثّابِتینَ عَلی مُوالاتِنا وَالبَراءَه مِن أعدائِنا، اولئِک مِنّا ونَحنُ مِنهُم، قَد رَضوا بِنا أئِمَّه، ورَضینا بِهِم شیعَه، فطوبی لَهم، ثُمَّ طوبی لَهُم، وهُم وَاللَّهِ مَعَنا فی دَرَجاتِنا یومَ القیامَه.

🔹 خوشا به حال شیعیان ما، که در زمان غیبت قائم ما (عجل الله تعالی فرجه الشریف) به رشته ولایت ما چنگ می زنند و بر موالات ما ثابت و استوار و در برائت و بیزاری از دشمنان ما پابرجا و محکم می مانند. آن ها از مایند و ما از آن هاییم. آن ها ما را به امامت برگزیده اند و به پیشوایی ما راضی هستند و ما آن ها را به عنوان شیعه خود برگزیده ایم و به عنوان شیعه خویش پسندیده ایم. خوشا به حال آن ها، باز هم خوشا به حال آن ها، به خدا سوگند آن ها در روز قیامت با ما و در کنار ما هستند.

📚 کمال‌الدین و تمام النعمة، ج ۲ ص ۳۶۱


#امام_صادق_علیہ‌السلام :

💯وضع مردم جز به وسیلہ‌ے امام عصرعج
سامان نمی‌یابد و زمین جزبه دستان
امام زمان عج اصلاح نمیشود.

📚علل‌الشرایع _ج۱_ص۱۹۷
💠 #امام_حسین_علیه‌السلام:

قیام کننده این امت (#امام_زمان)،
فرزند نهم من است
که غیبتی طولانی دارد

و هنگامی که تاریکی‌های غیبت
همه جا را فرا می‌گیرد،
(و زمینه‌ی سوءاستفاده از اسم امام زمان فراهم شود)،

👈 #خفاشان کور چشم
👈و  #گرگ‌های درنده
به تقسیم اعتبارات و امتیازات او می‌نشینند.

📚الزام النواصب ص۶۷

📖 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ ‎﴿رعد ٢٩﴾‏
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته كرده‌اند، (درخت) طوبی برای آنهاست، و خوش سرانجامى دارند.

●ابوبصیر گوید: امام صادق (علیه السّلام) فرمود : «طوبی» از آنِ کسی است که در #غیبت قائم ما، به امر ما (=ولایت ما) درآویزد و دلش پس از هدایت، کژ نگردد.
گفتم: فدایت شوم! #طوبی چیست؟ فرمود: درختی است در بهشت، که ریشه آن در خانه علی بن ابی طالب (علیه السلام) است و هیچ مؤمنی نیست مگر آن که شاخه ای از شاخه های آن درخت، در خانه او است و این همان سخن خداوند عز و جل است: «طوبی لهم و حسن مآب.»

📚تفسیر البرهان، ج۳، ص۲۵۴
معاني الأخبار (صدوق)، ص۱۱۲

💎پيامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمودند:

قبل از ساعت ( ظهور امام مهدی عجل‌الله‌فرجه) فتنه بپا خواهد شد، پرسيدند : چه فتنه ای؟ فرمودند : کشته شدن، گفتند : يا رسول‏ الله از زمان فعلی ما بيشتر کشته می شود؟
فرمودند : نه اينکه کفار شما را بکشند بلکه شخص همسايه و برادر و پسر عمه خود را خواهد کشت ، گفتند : يا رسول الله آيا عقل ندارند؟ فرمودند : عقل مردم در آن زمان گرفته می شود و افرادی (در جایگاه قدرت) می نشينند که گمان می کنند کسی هستند.

📖التشريف بالمنن في التعريف بالفتن ،ص۳۰۵

پیامبرگرامي اسلام ( ص ) فرموده است:

💎مهدي از ما اهل بيت است .💎

🔹2 – پيامبر اكرم ( ص ) فرموده است: «ما اهل بيتي هستيم كه خداوند براي ما آخرت را بر دنيا برگزيده است و همانا اهل بيت من بعد از من سختيها ديده و از وطن رانده مي شوند . تا آنكه قومي از ناحيه مشرق پيدا مي شوند كه با آنها پرچمهاي سياه است و طلب خير (و حقّ) مي كنند و به آنها داده نمي شود . آنان مي جنگند و آنچه را كه خواستند به آنها مي دهند و نمي پذيرند تا آنكه آن (حكومت) را به مردي از اهل بيتم (يعني حضرت مهدي ( ع ) ) مي دهند و او آن (يعني زمين) را پر از قسط و عدل مي كند همانگونه كه ديگران آن را پر از ظلم و جور كردند . پس هر كه آن زمان را درك كرد به طرف آنها برود ولو چهار دست و پا بر روي برف و يخ» . همان ، ص 1366 ، ح 4082

🔹3 – مهدي ( ع ) از فرزندان فاطمه ( س ) است

(المهدي من ولد فاطمه) . همان ، ص1368 ، ح 4086 .
روايت فوق را كه مي فرمايد: «مهدي از فرزندان فاطمه است» امّ سلمه از رسول خدا ( ص ) نقل كرده است . همين روايت با همين سند به اين عبارت نيز آمده است:
(المهديّ من عترتي من ولد فاطمه) . سنن ابي داود ، كتاب المهدي ، ح 4284 . يعني مهدي از عترتم و از فرزندان فاطمه است .

*⃣💢(حال با توجّه به آنچه كه گذشت و فهميديم كه صاحبان صحاح (از جمله ابن ماجه) پذيرفتند كه اوّلاً مهدي از اهل بيت رسول خدا ( ص ) بوده و ثانياً از فرزندان فاطمه زهرا ( س ) مي باشد ، به يك روايت از سنن ابن ماجه نظري مي افكنيم ). 💢

🔹او از انس بن مالك و انس از رسول خدا ( ص ) چنين روايت مي كند:

(هر چه مي گذرد امور مردم سخت تر شده و دنيا به آنان پشت كرده و مردم بخيل تر مي شوند و ساعت (شايد مراد ساعت قيامت باشد نه ساعت ظهور امام زمان ( ع ) چه آنكه براي هر دو زمان ، كلمه ساعت استعمال شده است . ) بر پا نمي شود مگر بر بدترين مردم و مهدي نيست مگر عيسي بن مريم) . ج2 سنن ، ص1340 – كتاب الفتن ، باب شدّة الزّمان ، ح 4039 .

💢تعجّب است از محدّثي مانند ابن ماجه كه چشم خود را به روي آنچه كه خود نقل كرده ببندد و با نقل اين روايت ، عيسي بن مريم ( ع ) را از اهل بيت و از فرزندان فاطمه ( س ) بداند!💢

(بهترين توجيه اين است كه بگوئيم ديگران اين
حديث را به كتاب او افزودند! در اين صورت چه اعتمادي به روايات اهل سنّت! وقتي بشود به صحاح آنها دستبرد زد و حديثي به آن افزود با بقيّه كتابها بهتر مي توان چنين كرد.)

🔹4 – زمينه سازان حكومت حضرت مهدي ( ع )

(يخرج ناس من المشرق فيوطّئون للمهدي يعني سلطانه) . همان ص1368 – باب خروج المهدي ، ح 4088 .

رسول گرامي اسلام ( ص ) فرموده است: مردمي از مشرق خروج مي كنند و زمينه را براي مهدي ( ع ) (يعني حكومت او) فراهم مي كنند .

(يخرج رجل من وراء النّهر يقال له الحارث بن حرّاث ، علي مقدّمته رجل يقال له منصور ، يوطّي ء او يمكّن لآل محمّد ( ( ع ) ) كما مكّنت قريش لرسول اللَّه r وجب علي كل مؤمن نصره او قال «اجابته» سنن ابي داود ، كتاب المهدي ، ح 4290 .

علي ( ع ) از رسول گرامي اسلام ( ص ) روايت مي كند كه فرمود: مردي از آنطرف رود (شايد مراد ، دجله يا فرات باشد) خروج مي كند كه به او «حارث بن حرّاث» گويند . پيشرو لشگرش مردي است به نام «منصور» كه زمينه را براي حكومت آل محمّد ( ع ) فراهم مي كند همانگونه كه قريش براي رسول خدا ( ص ) كردند . بر هر مؤمني واجب است او را ياري كند (يا آنكه گفته:) «دعوتش را اجابت كند» .

🔹5 – نزول حضرت عيسي ( ع ) و امامت حضرت مهدي ( ع )

(كيف انتم اذا نزل ابن مريم فيكم و امامكم منكم) . الف – صحيح بخاري ، ج4 ص205 – كتاب بدء الخلق ، باب نزول عيسي بن مريم ( ع ) .

ب – صحيح مسلم ، ج1 ص 136 – كتاب الايمان ، باب 71 ، ح 244 .

رسول گرامي اسلام ( ص ) مي فرمايد: چگونه خواهيد بود آنگاه كه پسر مريم در ميان شما بيايد و امام شما از شما باشد!

عيسي بن مريم r فيقول اميرهم: تعال صلّ لنا . فيقول: لا . انّ بعضكم علي بعض امراء تكرمة اللَّه هذه الامّة) . صحيح مسلم ، همان ص137 ، ح 247 .

اين روايت را ابن ماجه نيز اندكي مفصّل تر در ضمن حديثي طولاني كه تقريباً 4 صفحه از كتاب را به خود اختصاص داده نقل كرده است . (ج2 سنن ، ص1361 – كتاب الفتن باب 33 ، ح 4077) .

يعني: . . . سپس عيسي بن مريم ( ع ) نازل مي شود . امير آنها به او مي گويد: بيا و براي ما نماز بخوان (يعني بعنوان امام جماعت) او مي گويد: خير ، همانا بعض از شما بر بعض ديگر امير مي باشيد به خاطر اين كه خداوند اين امّت را گرامي داشته است .

اين دو حديث به خوبي نشان مي دهد كه هنگام نزول عيسي بن مريم ( ع ) امام او كسي ديگر است كه با توجّه به روايات گذشته او جز حضرت مهدي ، صاحب الزّمان صلوات اللَّه عليه وعجّل اللَّه فرجه نيست .

از آنجا كه از روايات گذشته فهميديم كه برنامه اصلي حضرت مهدي ( ع ) پركردن زمين از عدل و داد است ، لذا لازم است آن حضرت داراي حكومتي مقتدر و كارگزاراني صالح باشد و اين امري است كه تقريباً همه فرق مسلمين بدان اعتقاد دارند و نيز از روايات اين قسمت روشن شد كه عيسي بن مريم ( ع ) نيز نازل مي شود و چون امامت و قدرت حكومت به دست حضرت مهدي ( ع ) مي باشد به ناچار بايد گفت كه حضرت عيسي ( ع ) جهت كمك آن حضرت مي آيد . شايد علّت آن كثرت پيروان مسيحيّت در آن زمان مي باشد كه وقتي حضرت عيسي ( ع ) پشت سر امام زمان ( ع ) به نماز بايستد آنان كه از پيروانش طالب حقّند اسلام را زود مي پذيرند .

(با اينحال مي بينيم صاحبان صحاح – مخصوصاً بخاري و مسلم – كوشيده اند كه قدرت حكومت را در آن زمان در اختيار حضرت مسيح ( ع ) قرار دهند و در تمامي اين دو كتاب اسمي از حضرت مهدي ( ع ) نمي بينيم . شايد تصوّر كردند كه اگر چشم خود را ببندند ديگران هم نابينا خواهند ماند) ، غافل از آنكه:
«شب پره گر وصل آفتاب نخواهد رونق بازار آفتاب نكاهد»

🔹6 – خسف بيداء

از روايات اهل بيت ( ع ) چنين مي فهميم كه دو دسته نشانه براي ظهور امام زمان ( ع ) به وقوع خواهد پيوست . دسته اوّل نشانه هاي عامّي كه تا اين زمان مي توان ادّعا كرد همه آنها به وقوع پيوسته است . دسته دوم معروف است به علائم حتميّه ظهور و آن پنج علامت است:
1 – خروج سفياني
2 – صيحه آسماني
3 – كشته شدن نفس زكيّه
4 – خسف بيداء
5 – خروج يماني

تعبير پنج نشانه فوق به علائم حتميّه ، از خود روايات اتّخاذ شده است .
اهل سنّت مسأله خروج سفياني و خسف بيداء را در روايات خويش نقل كرده اند .

در صحاح ستّه آمدن لشگري از شام (لشگر سفياني) و فرو رفتن آنها بين مكّه و مدينه (خسف بيداء) نقل شده است كه ذيلاً اقوال آنها مي آيد . همه اين روايتها از پيامبر اكرم ( ص ) مي باشد:

🔹بخاري مي نويسد: لشگري به جنگ كعبه مي آيد (قصد كعبه مي كنند) و چون به زمين بي آب و علفي (بيابان يا بيداء) رسيدند در زمين فرو مي روند . . .

🔹مسلم مي نويسد: يك نفر به خانه خدا پناه مي برد و لشگري به طرف او مي رود كه در بياباني فرو مي روند . او در حديث بعد ، از قول ابوجعفر مي نويسد كه قسم خورد آن بيابان در اطراف مدينه است . (انّها لبيداء المدينه) .

🔹ترمذي مي نويسد: مردم از نبرد با اين بيت دست بر نمي دارند تا آنكه گروهي به نبرد مي آيند و چون به بياباني رسيدند همه آنها در زمين فرو مي روند .

ابن ماجه نيز شبيه آنچه كه ترمذي گفته ، نقل نموده است .

ابوداود اندكي آن را شكافته و چنين روايت مي كند:

هنگامي كه خليفه اي مرد ، اختلافي پديد مي آيد . مردي از اهل مدينه به مكّه مي گريزد . مردمي از اهل مكّه نزد او رفته و با او بين ركن و مقام بيعت مي كنند (در اينجا ابوداود مي نويسد كه آن مرد با اكراه قبول مي كند و اين مطلب نمي تواند صحيح باشد) . لشگري از شام به سوي او مي رود كه در بيابان بين مكّه و مدينه در زمين فرو مي روند . چون مردم چنين ديدند برگزيدگاني از شام و گروهي از عراق مي آيند و با او بين ركن و مقام بيعت مي كنند . . . او اموال را (عادلانه) تقسيم مي كند و به سنّت پيامبر رفتار مي كند . . .

🔹حاكم در مستدرك روايت ابوداود را اينگونه نقل مي كند:

با مردي از امّتم بين ركن و مقام به عدد اهل بدر (يعني 313 نفر) بيعت مي شود و از عراق و شام نيز گروهي به كمك مي آيند . پس از آن لشگري از شام (به جنگ با او) مي روند و چون به بيداء رسيدند در زمين فرو مي روند

*⃣💢چنانچه ملاحظه مي فرماييد در هيچكدام از روايات فوق اسمي از سفياني نيست و نيز ننوشته اند كه آنكس كه با او بين ركن و مقام بيعت مي شود كيست . امّا از اينكه ابوداود آن را در كتاب المهدي آورده معلوم مي شود آن مرد حضرت مهدي ( ع ) است .💢

حاکم در مستدرک روایت دیگری دارد که نام سفیانی وفرورفتن او ولشگرش در بیابان رو می گوید

🔹مردي (به نام سفياني) از دمشق خروج مي كند و . . . مردي از اهل بيتم (نيز) خروج مي كند . خبر به سفياني مي رسد . او با لشگري به سوي او مي رود . . . تا به بياباني مي رسند و در آنجا فرو مي روند و جز يك نفر كه خبر آن را مي آورد كسي نجات نمي يابد . الف – صحيح بخاري ، ج&3 ص&86 – كتاب البيوع ، باب ما ذكر في الاسواق .

ب – صحيح مسلم ، ج&4 ص&10 – 2208 ، كتاب الفتن و اشراط السّاعة ، باب الخسف بالجيش الذي يؤمّ البيت ، ح&8 – 4 .

ج – سنن ترمذي ، ج&4 ص&415 – كتاب الفتن ، باب&21 ما جاء في الخسف ح 2184 .

د – سنن ابن ماجه ، ج&2 ص&51 – 1350 ، كتاب الفتن ، باب 30 جيش البيداء ، ح 5 – 4063 .

ه – سنن ابي داود ، كتاب المهدي ، ح&4286 .

و – مستدرك حاكم ، ج&4 ص&478 ح 8328 و ص&565 ح&8586 .

💢تذكر اين نكته لازم است كه حديث دوم حاكم به عنوان حديثي صحيح به همان شرطي كه بخاري و مسلم گفته اند روايت شده است كه اين دو آن را نقل ننمودند .💢

🔹از بسياري از روايات فريقين (شيعه و سنّي) چنين بر مي آيد كه سفياني در لشگري كه به سوي «مردي از اهل بيت» – كه همان مهدي موعود(عجل الله) مي باشد – مي فرستد ، خود در آن لشگر نيست و لذا روايت اخير مستدرك ، كه سفياني را هم جزء كساني مي داند كه در لشگر مزبور بوده و به زمين فرو مي روند ، نمي تواند صحيح باشد .

💎حضرت مهدي(ارواحنا فداه و عجل اللَّه تعالي فرجه) در بعض كتب اهل سنت

🔹مسأله خروج مردي از اهل بيت ( علیهم السلام ) به نام «مهدي» امري است كه علماي زيادي از اهل سنّت درباره آن دست به قلم بردند . يكي از نويسندگان معاصر به نام محمد بن احمد بن اسماعيل ، كتابي نوشته بنام «المهدي ، حقيقة لا خرافة» او در فصل دوم اين كتاب مطالبي دارد كه ما فهرست آن را در اينجا مي آوريم:

🔹1 – اسامي 31 نفر از اصحاب را ذكر مي كند كه احاديث حضرت مهدي ( عجل الله ) را روايت كرده اند .
2 – اسامي 38 نفر از دانشمنداني را كه آن احاديث را در كتابهايشان نقل كرده اند مي آورد .
3 – نام 63 نفر از علما را كه آن احاديث را صحيح يا حسن دانسته اند ذكر مي كند .
4 – 31 نفر از دانشمندان را نام مي برد كه مستقلاً كتابي درباره حضرت مهدي ( علیه السلام ) نوشته اند كه بعض از آنها بيش از يك كتاب تدوين نمودند .

ما در اين مختصر اسامي 17 نفر از علماي عامّه را – از ابتداي قرن پنجم تا آخر قرن سيزدهم – كه درباره حضرت مهدي ( علیه السلام ) مطالب يا رواياتي نوشتند و نيز بعض از نوشته هاي آنها را مي آوريم:

🔹1 – «حاكم نيشابوري – الامام الحافظ ابوعبداللَّه محمد بن عبداللَّه» ، متوفّاي 405 هجري – در جزء چهارم كتاب معروفش «المستدرك علي الصّحيحين» احاديث متعدّدي درباره حضرت مهدي ( علیه السلام ) دارد كه در آنها حضرتش از اهل بيت پيامبر ( صلی الله علیه واله ) و از فرزندان فاطمه ( سلام الله علیه ) معرّفي شده و او است كه جهان را پر از عدل و داد مي كند .

ما به دو حديث درباره خسف بيداء و خروج سفياني – اشاره كرديم اينك حديثي ديگر:

🔹(عن ابي سعيد خُدري  قال: قال رسول اللَّه : «لاتقوم السّاعة حتّي تملأ الارض ظلماً و جوراً و عدواناً ثمّ يخرج من اهل بيتي من يملأها قسطاً و عدلاً كما ملئت ظلماً و عدواناً») . ج&4 ص&600 ، ح 8669 . يعني: ساعت (مراد ساعت ظهور است نه ساعت قيامت) بر پا نمي شود تا آنكه زمين پر از ظلم و جور و تعدّي شود ، سپس از اهل بيتم كسي خروج مي كند كه آن را پر از عدل و داد مي كند همان گونه كه پر از ظلم و جور شد .

💢سپس مي نويسد: اين حديث صحيحي است به همان شرطي كه شيخين (بخاري و مسلم) قرار گذاشتند ولي آن دو اين را ننوشتند .💢

‼️تذكّر اين نكته نيز لازم است كه او كتاب مذكور را – همانطور كه از اسمش پيدا است – تأليف كرد تا بگويد روايات صحيح ديگري است كه در صحيحين نيامده است . او حديث ابن ماجه را نيز كه روايت كرده: «لا مهدي الاّ عيسي بن مريم» در كتابش آورده و مي گويد: من اين حديث را ننوشتم كه به آن احتجاج كنم (يعني به عنوان حديثي صحيح آن را نقل كرده باشم) بلكه از راه تعجّب (كه چطور ابن ماجه آن را در سنن خويش آورده) آن را نوشتم .‼️

2 – «ابوسالم كمال الدّين محمّد بن طلحة بن محمّد بن الحسن شافعي» ، متوفّاي 652 هجري – دركتاب «مطالب السّؤول في مناقب آل الرّسول» – چنانچه از نامش پيدااست – در مناقب ائمه 12 گانه شيعه مطالبي دارد . (او نيز آل پيامبر ( ع ) را منحصر در 12 امام شيعه مي داند – دقّت شود – ) . در باب دوازدهم آن كه درباره امام دوازدهم ( ع ) است چنين مي نويسد:
«الباب الثاني عشر في ابي القاسم محمّد بن الحسن الخالص بن علي المتوكّل ابن القانع (يكي از القاب امام جواد ( ع ) ) ابن عليّ الرّضا ابن موسي الكاظم ابن جعفر الصّادق ابن محمّد الباقر ابن علي زين العابدين ابن الحسين الزّكي ابن عليّ المرتضي اميرالمؤمنين ابن ابي طالب ، المهدي ، الحجّة ، الخلف الصّالح ، المنتظَر ( ع ) و

اعتقاد به ظهور مهدی موعود علیه السلام بخشی از اعتقادات اسلامی را تشکیل می دهد و با وجود پاره ای از اختلاف نظرها در برخی از جزئیات مربوط به شخص امام مهدی علیه السلام و نیز در باره چگونگی ظهور و تشکیل حکومت آن حضرت، تمامی مذاهب اسلامی به آمدن چنین شخصیتی در آخر الزمان باور دارند و بر خلاف نظر بعضی از نویسندگان، این عقیده اختصاص به مذهب شیعه نداشته و ندارد و این واقعیت با مراجعه به منابع روایی و دیدگاههای عالمان مذاهب اسلامی به خوبی روشن می شود. عالمان و دانشمندان چهار مذهب اصلی اهل سنت، یعنی: شافعیان، حنبلیان، مالکیان و حنفیان به این واقعیت تصریح دارند و آن را از جمله اعتقادات اسلامی بر شمرده و حتی برخی آن را ضروری دین نیز دانسته اند.

با این وصف، برخی از نویسندگان اسلامی و به ویژه در دوره اخیر، از پذیرفتن اصل مهدویت سرباز زده اند و با دلایلی که به نظر می رسد برخی از آنها برگرفته از دیدگاههای مستشرقان باشد، به انکار مهدویت به عنوان عقیده ای اسلامی پرداخته و آن را بر آمده از تفکرات شیعه معرفی کرده اند.

بر خلاف این اظهار نظر غیر کارشناسانه، اعتقاد به امام مهدی علیه السلام و تصریح بر اسلامی بودن این باور، از سده های نخستین تاریخ اسلام تاکنون وجود داشته و در آثار و نوشته های دانشمندان اسلامی منعکس شده است و نادیده گرفتن این واقعیت همانند انکار امور بدیهی و واضح است.

در این نوشتار، برای اثبات این ادعا گفته ها و نوشته هایی از دانشمندان چهار مذهب اصلی اهل سنت ذکر می شود که به روشنی بیانگر این مهم است؛ البته باید اعتراف کرد که توجه به این موضوع در میان عالمان شافعی مذهب جایگاه ویژه و برتری داشته است و آثار و تألیفات آنان در این زمینه، بیش از آثار و تألیفات دیگر دانشمندان مذاهب اسلامی می باشد.

الف. دانشمندان شافعی
آنان توجه خاص و ویژه ای به موضوع مهدویت داشته اند و در بسیاری از آثار و نوشته های خود، از زوایای مختلف به طرح این بحث و مباحث پیرامونی آن پرداخته اند؛ گاهی با ذکر روایات و احادیث مربوط، گاهی با بیان ویژگیها و اوصاف حضرت و دیگر گاه با رد اشکالات و شبهاتی که در این حوزه وارد شده است.

یادآوری این نکته مفید است که تعدادی از دانشمندان شافعی مذهب در مورد خصوصیات و ویژگیهای امام علیه السلام با شیعه هم عقیده هستند و این واقعیت از لا به لای برخی نوشته های آنان مشهود است. اینک برخی از نوشته ها و نظرات تعدادی از نویسندگان شافعی مذهب ذکر می شود:

1. کمال الدین محمد بن طلحة الشافعی (م قرن هفتم ه . ق)
وی با نوشتن کتاب «مطالب السؤول فی مناقب آل الرسول» دیدگاههای خود را در باره امامان معصوم علیهم السلام بیان داشته است و همان گونه که از نام کتاب پیداست، مؤلف، آن را در باره فضایل و زندگی نامه امامان علیهم السلام نگاشته است و به همین سبب، باب آخر کتاب را به امام مهدی علیه السلام اختصاص داده و در آنجا نظرات خود را در باره آن حضرت بیان داشته است.

نکته مهم و قابل توجه در اندیشه این نویسنده، این است که در مورد شخص آن حضرت، به مانند شیعه معتقد است که ایشان فرزند امام عسکری علیه السلام می باشد و اکنون نیز در قید حیات است.

برای اثبات ظهور امام علیه السلام ، احادیث متعددی را از منابع اهل سنت ذکر کرده و در پایان نیز به بررسی و ارزیابی برخی اشکالات در باره امام مهدی علیه السلام پرداخته و به تفصیل آنها را پاسخ داده است. از جمله آن اشکالات اینکه چگونه مهدی موعودی که پیامبر صلی الله علیه و آله وعده آمدن وی را داده است، همان محمد بن الحسن العسکری می باشد؟

نویسنده در توجیه حدیث «اسم ابیه اسم ابی» که برخی منابع اهل سنت آن را به نقل از پیامبر صلی الله علیه و آله ذکر کرده اند، توضیح مفصل و ارزشمندی را بیان داشته است.

2. کنجی شافعی (م قرن هفتم ه . ق)
یکی از کتابهای خوب و منظمی که احادیث و مباحث مربوط به امام مهدی علیه السلام را با ترتیبی خاص و با ابواب و موضوعاتی منسجم ذکر کرده، کتاب «البیان فی اخبار صاحب الزمان» نوشته کنجی شافعی است. وی در مقدمه کتاب می نویسد:

«من این کتاب را به نام «البیان فی اخبار صاحب الزمان» نامیدم و از ذکر هر روایتی که از طریق شیعه وارد شده، اجتناب کردم؛ که شیعه هر چند نقلش صحیح باشد، برای آنان کارساز است… و استدلال به احادیث غیر شیعه مسئله را تأکید بیشتری خواهد بخشید.»

نکته حائز اهمیت در این نوشته آن است که نویسنده با عنوانی که به آخرین باب داده ـ بر خلاف نظر بیشتر اهل سنت ـ امام مهدی علیه السلام را متولد شده می داند و معتقد است که وی دارای حیات است.

وی در ابتدای باب 25 می نویسد:

«هیچ امتناعی در بقاء مهدی وجود ندارد؛ به دلیل اینکه عیسی و الیاس و خضر علیهم السلام که از اولیای خداوند می باشند

، زنده اند و دجال و ابلیس که از دشمنان خداوند هستند نیز زنده اند و زنده بودن اینها به وسیله قرآن و سنت اثبات شده. آن گاه که بر این موضوع اتفاق کرده اند، زنده بودن مهدی را انکار کرده اند. پس بعد از این به سخن هیچ عاقلی توجه نمی شود، اگر بخواهد باقی بودن مهدی را انکار نماید.

نویسنده در ادامه، با ذکر دلایل و مستنداتی، زنده بودن عیسی و خضر علیهماالسلام را اثبات می کند و از این دلایل نتیجه می گیرد که زنده ماندن امام مهدی علیه السلام در مدت طولانی هیچ استبعادی ندارد.

3. اسماعیل بن کثیر(م 774 ه . ق)
وی در کتاب «النهایة فی الفتن و الملاحم» فصل ویژه ای برای امام مهدی علیه السلام گشوده و ضمن توضیحاتی در باره ایشان، احادیث و روایات زیادی را نقل کرده و در پاره ای از موارد به توضیح آنها نیز پرداخته است. وی عنوان این فصل را چنین ذکر کرده: «فصل فی ذکر المهدی الذی یکون فی آخر الزمان.»

در ابتدای این فصل این چنین آغاز می کند:

«مهدی علیه السلام یکی از خلفای راشدین و از امامان هدایتگر می باشد که روایات منقول از رسول خدا صلی الله علیه و آله در مورد او نقل شده و گویای این است که حضرت در آخر الزمان خواهد آمد و به گمانم ظهورش پیش از آمدن عیسی علیه السلام باشد.»

وی تصریح می کند که مهدی موعود علیه السلام از ذریه رسول خدا صلی الله علیه و آله و از فرزندان فاطمه علیهاالسلام می باشد.

نویسنده بعد از ذکر برخی از احادیث، در باره سند آنها به قضاوت نشسته و در چند مورد، اسناد این روایات را صحیح و یا حسن دانسته است.

4. سعد الدین تفتازانی (م 793 ه . ق)
وی در مبحث امامت کتاب «شرح المقاصد» که آخرین بخش این کتاب است، موضوع ظهور امام مهدی علیه السلام را مورد توجه قرار داده، می نویسد:

«روایات صحیحه ای در مورد ظهور پیشوایی از نسل فاطمه علیهاالسلام آمده و چنین دلالت دارد که آن حضرت، دنیا را پر از عدل و داد خواهد کرد، پس از پر شدنش از ظلم و ستم… .»

وی در ادامه، ظهور امام علیه السلام را از جمله نشانه های قیامت بر شمرده و مجددا بر صحت اخبار مهدویت تأکید ورزیده؛ هر چند آنها را احادیث آحاد دانسته است.

البته نگاهی نقادانه به نگرش شیعه به مهدویت دارد و زنده بودن امام مهدی علیه السلام را امری بعید دانسته و ظاهرا مهم ترین دلیل وی در این مطلب، همین استبعاد حیات حضرت می باشد که معلوم است استبعاد تنها، نمی تواند دلیل قانع کننده و درستی باشد؛ چون واضح است که اگر با استبعاد تنها بشود موضوعی را منکر شد، بسیاری از مباحث و مسائل به راحتی قابل انکار خواهد بود و البته این شیوه ای پسندیده نمی باشد.

5. جلال الدین سیوطی (م 911 ه . ق)
وی که از نویسندگان برجسته اهل سنت در زمینه های گوناگون حدیثی، تفسیری و علوم قرآنی است، تألیف مستقلی در باره امام مهدی علیه السلام دارد با نام «العرف الوری فی اخبار المهدی» و در آن صدها حدیث را از منابع متعدد و مختلف اهل سنت جمع آوری کرده است و این کار، نشان از اهتمام و توجه جدی وی به این موضوع دارد. نویسنده که بیشتر به نقل احادیث اکتفا کرده و به ندرت توضیحاتی در باره آنها ذکر کرده است، در پایان، فصلی را گشوده و در آن چهار نکته مهم را یادآوری کرده که عبارت است از:

1. مهدی علیه السلام یکی از خلفای دوازده گانه ای است که در حدیث جابری سمره ذکر شده ؛

2. مهدی علیه السلام نمی تواند از فرزندان عباس بن عبد المطلب باشد؛

3. سند حدیث «لَا مَهْدِی اِلَّا عِیْسَی بْنُ مَرْیَمَ» ضعیف است؛ چون با نقل متواتری که گویای ظهور مهدی علیه السلام است، و اینکه وی از فرزندان رسول خدا صلی الله علیه و آله می باشد و عیسی پشت سر او نماز خواهد خواند، متعارض است؛

4. آنچه نقل شده که مهدی علیه السلام از مغرب ظهور خواهد کرد، هیچ پایه و دلیلی ندارد.

علاوه بر آنچه که وی در این اثر نقل کرده، در برخی دیگر از آثارش، همانند: «الجامع الصغیر» احادیثی را در باره امام مهدی علیه السلام ذکر کرده است.

6. ابن حجر هیتمی (م 974 ه . ق)
وی در کتاب «الصواعق المحرقه» در ذیل آیه دوازدهم که در فضایل اهل بیت علیهم السلام نقل کرده، روایات مربوط به امام مهدی علیه السلام را با تفصیل زیادی از منابع متعدد اهل سنت آورده است و در ادامه می نویسد:

«قول بهتری است که خروج امام مهدی علیه السلام پیش از ظهور عیسی علیه السلام می باشد؛ ولی برخی نیز گفته اند: بعد از آن می باشد. ابو الحسن آبری می گوید: روایات ظهور مهدی علیه السلام که از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده و متواتر و مستفیض هستند، دلالت دارند که وی از اهل بیت پیامبر صلی الله علیه و آله است و زمین را پر از داد می کند و به همراه عیسی علیه السلام خروج می نماید و او را در کشتن دجال در درب «لدّ» در سرزمین فلسطین یاری می رساند و او امام این امت خواهد شد و عیسی علیه السلام پشت سر او به نماز می ایستد.»

وی در شرح حال ابی القاسم محمد الحجة می گوید:

«سن

وی هنگام وفات پدر، پنج سال بوده که خداوند در این سن به وی حکمت عطا کرد.»

با اینکه سخن وی صراحت در تولد پسر امام عسکری علیه السلام دارد، اما در ادامه و نیز در جایی دیگر، شدیدا بر شیعیان تاخته است که چرا آنان مهدی موعود علیه السلام را همان فرزند امام عسکری علیه السلام دانسته اند.

هیتمی در جایی دیگر و در پاسخ به پرسشی در مورد اعتقاد به یک مدعی مهدویت و نیز سؤال در باره حکم منکران امام مهدی علیه السلام چنین نوشته است:

«اعتقاد این گروه (معتقدان به مهدی بودن آن شخص) باطل و زشت است و بدعتی فاحش و گمراهی حتمی می باشد و اما انکار مهدی علیه السلام اگر به خاطر انکار سنت باشد، حکم کفر و ارتداد آنان باید صادر شود و کشته شوند و اگر این انکار، نه به خاطر انکار سنت، بلکه صرف دشمنی با بزرگان اسلامی باشد، پس تعزیر آنان لازم است.»

وی ضمن یادآوری مطلب یاد شده و تأکید بر آن در کتاب «الفتاوی الحدیثیة» برای استوار کردن رد این افکار و عقاید، احادیث متعدد و مختلفی را در باره امام مهدی علیه السلام ذکر کرده و به استناد آنها، ادعای آنان را غیر قابل قبول معرفی کرده است.

ضمنا وی کتابی مستقل در باره امام مهدی علیه السلام به رشته تحریر در آورده با نام «القول المختصر فی علامات المهدی المنتظر» که این نوشته در سه باب و یک خاتمه خلاصه شده و باب اول به بیان نشانه ها و خصوصیاتی که برای امام مهدی علیه السلام در روایات آمده، اختصاص یافته است و در این قسمت، با استناد به احادیث، 63 عنوان را یادآور شده است. در باب دوم روایات و احادیثی را که از صحابه ذکر شده، نقل کرده و در آن 39 حدیث را آورده است. در باب سوم آنچه که از تابعین در باره امام علیه السلام نقل شده، آورده که جمع آنها 56 حدیث است و در خاتمه کتاب، مباحث مختلفی از قبیل خروج امام علیه السلام پیش از آمدن عیسی علیه السلام ، علامات نزول عیسی علیه السلام ، خروج یأجوج و مأجوج، و نیز خروج دابة الارض را با تکیه بر احادیث و گفته های علما ذکر کرده است.

افزون بر این چند مورد که از میان علمای شافعی مذهب ذکر شد، شمار زیادی از دانشمندان شافعی، در باره امام مهدی علیه السلام با صراحت اظهار نظر کرده اند و برخی حتی تألیف مستقل و ویژه ای در این مورد به سامان رسانده اند که به جهت رعایت اختصار تنها نام چند نفر از آنها برده می شود: 1. مناوی (م 103 ه . ق) در کتاب «فیض القدیر»؛ 2. محمد رسول برزنجی (م 1103 ه . ق) در کتاب «الاساعة لا شراط الساعة»؛ 3. محمد الصبان (م 1307 ه . ق) در کتاب «اسعاف الراغبین و ابراز الوهم المکنون من کلام ابن خلدون.


✍️ اقتداء حضرت عیسی علیه السلام به امام عصر (عجل الله فرجه) و اعتراف بن حَجَر عَسقلانی به اینکه زمین از وجود حجت خدا خالی نمی ماند!

🔹 از ابوهریره روایت است که رسول الله صلى الله عليه و آله سلم فرمود: «چگونه باشید شما ، آنگاه که پسر مریم در میان شما فرود آید و امام شما از خود شما باشد؟ .»

  • 📚 صحیح بخاری ، باب ۴۹ ، ح ۳۴۴۹

🔻 ابن حَجَر عَسقلانی در شرح این روایت صحیح بُخاری میگوید:

🔸 و فی صلاة عیسى خلف رجل من هذه الأمة مع کونه فی آخر الزمان وقرب قیام الساعة دلالة للصحیح من الأقوال أنّ الأرض لا تخلو عن قائم لله بحجة.

▪️این که عیسى علیه السلام در آخر الزمان و نزدیک قیامت به مردى از این امت اقتدا مى کند ( پشت سر امام زمان عجل الله فرجه الشریف نماز مى خواند) دلیل بر اقوال صحیحی است که زمین هرگز از وجود حجت که براى خدا قیام مى کند خالى نمى ماند.

  • 📚 فتح الباری شرح صحیح البخاریکتاب أحادیث الانبیا ،  باب نزول عیسی – ج ۱۰ ص ۲۶۲ ، ح ۳۲۶۵…

تصویر قابلیت بزرگنمایی دارد

انکار مهدی(علیه‌السلام)انکار خداوند است.

البانی محدث و سلفی برجسته معاصر که چشم و چراغ محافل وهابیت است درباره مهدویت می گوید: با اطمینان میگویم مثل هرکس عقیده مهدی (علیہ‌السلام ) را منکر شود چه صراحتاً و چه در مواردی که از لغزش های زبان آنان فهمید میشود در نزد من همچون کسی است که مانند برخی از فراعنه الوهیت خداوند متعال را انکار نماید.

📕سلسلة‌الاحادیث‌الصحیحة[ج۴_ص۴۳]

 

 

               اللهم عجل لولیک الفرج

💎«یَا حَمِیدُ بِحَقِّ مُحَمَّدٍ یَا عَالِی بِحَقِّ عَلِیٍّ یَا فَاطِرُ بِحَقِّ فَاطِمَةَ یَا مُحْسِنُ بِحَقِّ الْحَسَنِ وَ الْحُسَیْنِ وَ مِنْکَ‏ الْإِحْسَان‏». 💎

والسلام علی من التبع الهدی
—-
اسفند ۱۴۰۱
—-

گرداوری مطالب توسط :
1 : ولاد اعتدادی ،
2 : سیده طاهره حسینی ,

درباره مدیر Vlad

مدیر Vlad
ولاد {مدیر تولید محتوای مذهبی در رسانه زمین تخت پارسی} - عکاس ،گرافیست و تدوینگر - محقق ، مستندساز - مدرس رایانه و نرم افزار های adobe (در فضای مجازی)

همچنین بررسی کنید:

هفت گنبد آسمان

نورافکنی خورشید و ماه و پشت روی آنها

نورافکنی خورشید و ماه و پشت روی آنها : ماه و خورشید پشت و رو …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

16 − 1 =

Translate »