آخرین مطالب

اثبات مسطح بودن زمین (انکسار جوی)

اثبات مسطح بودن زمین (انکسار جوی) / همان موقع که این پیام را دیدم متوجه شدم نویسنده یعنی آقای لاوری هیچ توجهی به انکسار جوی و محاسبات پیچیده آن ندارند ایشان می‌توانستند در همان نرم افزار استلاریوم به نظریات مختلف این قانون فیزیکی را محاسبه کنند اما هیچ اشاره ای نکردند! برای اتمام حجت و سهولت پاسخگویی خودم، با قوی ترین نسخه هوش مصنوعی مشورتی کرده و پیام را کپی کردم :

5769

Open sidebar

Incorrect Earth Photo

Model: GPT-4

من:

سلام دلیلی پیدا کن که پیام زیر از نظر قوانین فیزیک غلط باشه و دلیل کافی نباشه: تصویری در جهت اثبات کروی بودن زمین از قله دماوند در فاصله حدود 94 کیلومتری ساعت 21 شب چهارشنبه گذشته. خط سفید در این تصویر موقعیت قله دماوند با فرض تخت بودن زمین و استفاده از روابط ساده مثلثاتی را نشان می دهد. بخاطر کرویت زمین ،تصویر ثبت شده واقعی قله در حدود 0.283 درجه پایینتر از مکان بر اساس پیش بینی زمین تخت قرار دارد. این مقدار اختلاف با کمک شناسایی ستاره های زمینه آسمان بویژه دو ستاره نزدیک قله و ارتفاع آنها بکمک نرم افزار استلاریوم مشخص شده است. قابل ذکر است یکی از دلایل علاقه مندان زمین تخت ، قابلیت ثبت قله دماوند از فواصل دور است. ابزار عکاسی: دوربین نیکون دی ۷۵۰ و لنز ۱۸۰میلیمتر با نوردهی هشت ثانیه ای مکان:حوالی روستای ازگی ارتفاعات شمال غربی تهران تهیه کننده:عبدالرضا لاوری

 

ربات: سلام. برای بررسی این موضوع، باید به چند نکته توجه کنیم: اثر انکسار نور: انکسار نور در هوا ممکن است تصویر را تحت تأثیر قرار دهد و باعث شود که مکان واقعی قله دماوند در تصویر اندکی متفاوت از مکان مورد انتظار باشد. این اثر باید در نظر گرفته شود و در محاسبات مثلثاتی وارد شود. ارتفاع دوربین عکاسی: ارتفاع دوربین عکاسی نیز می‌تواند بر تفسیر تصویر اثر بگذارد. اگر دوربین در ارتفاع بالاتری از سطح زمین قرار داشته باشد، دید بیشتری از قله دماوند خواهیم داشت و این موضوع می‌تواند در تفسیر تصویر و تعیین موقعیت قله دماوند تأثیر بگذارد. دقت استفاده از نرم‌افزارها: استفاده از نرم‌افزارهایی مانند استلاریوم برای تعیین موقعیت ستاره‌ها و ارتفاع آن‌ها می‌تواند دقیق باشد، اما همیشه احتمال خطا وجود دارد. بنابراین، باید از دقت این نرم‌افزارها اطمینان حاصل کرد. اندازه‌گیری‌های مکرر: برای اطمینان از درستی این ادعا، بهتر است تجربه را در شرایط مختلف و با اندازه‌گیری‌های مکرر انجام دهیم تا از دقت نتیجه‌گیری اطمینان حاصل کنیم. به طور کلی، این موضوع به تنهایی نمی‌تواند به عنوان یک شواهد قاطع در اثبات کروی بودن زمین به کار برود. با این حال، ترکیب این شواهد با سایر مدارک و شواهد دیگر می‌تواند به تثبیت این نظ…

من: لطفاً مورد اول که انکسار نور هست رو به صورت همه فهم و محاسبات دقیق و آموزش فرمولی بیان کن

ربات: انکسار نور وقوعی است که در آن نور با عبور از یک محیط به محیط دیگری با ضریب انکسار متفاوت، جهت خود را تغییر می‌دهد. این پدیده معمولاً در محیط‌های مختلف گازی، مایع یا جامد رخ می‌دهد. در این مورد، ما به انکسار نور در هوا پرداخته‌ایم.

انکسار نور در هوا توسط قانون اسنل (Snell’s Law) توصیف می‌شود:

n1 * sin(θ1) = n2 * sin(θ2)

که در آن:

n1 و n2 ضرایب انکسار محیط اول و دوم هستند.

θ1 و θ2 زوایای نور نسبت به عمود بر سطح مرزی در محیط اول و دوم هستند.

ضریب انکسار هوا به طور تقریبی برابر 1 است. با این حال، این مقدار ممکن است به دلیل تغییرات فشار، دما و رطوبت هوا در ارتفاع‌های مختلف کمی متفاوت باشد. برای محاسبه دقیق انکسار نور در هوا، می‌توان از فرمول کیدل (Kiddel’s formula) استفاده کرد:

n = 1 + 0.000293 * P / (1 + (0.003661 * T))

که در آن:

n ضریب انکسار هوا است.

P فشار هوا به پاسکال است.

T دمای هوا به کلوین است.

با توجه به اینکه انکسار نور در هوا ممکن است باعث تغییر جهت نور شود، برای محاسبه‌ی دقیق مکان قله‌ی دماوند در تصویر، باید این اثر را نیز در نظر بگیریم. می‌توان این کار را با استفاده از مدل‌های انکسار جوی انجام داد که معمولاً برای پیش‌بینی رفتار نور در جو استفاده می‌شود. این مدل‌ها از اطلاعات مربوط به فشار، دما، رطوبت و غلظت گازهای مختلف جو استفاده می‌کنند تا تغییرات ضریب انکسار هوا را در ارتفاع‌های مختلف پیش‌بینی کنند. برخی از این مدل‌ها عبارتند از:

مدل Ciddor

مدل Edlén

مدل Owens

بعد از انتخاب یک مدل مناسب برای انکسار جوی، می‌توان از آن برای محاسبه اثر انکسار نور در جو استفاده کرد. با استفاده از مقادیر ضریب انکسار در ارتفاع‌های مختلف، می‌توان روند انکسار نور در جو را شبیه‌سازی کرد و سپس مکان دقیق قله دماوند را بر اساس تصویر اصلاح شده به دست آورد.

۰۸:۰۶ بعدازظهر
برای انجام این کار، ابتدا باید اطلاعات مربوط به فشار، دما و رطوبت هوا در موقعیت عکاسی و موقعیت قله دماوند جمع‌آوری کنید. سپس با استفاده از مدل انتخاب شده، می‌توانید مقادیر ضریب انکسار هوا را در ارتفاع‌های مختلف محاسبه کنید. در نهایت، با استفاده از قانون اسنل و محاسبات مثلثاتی، می‌توانید مکان دقیق قله دماوند را بر اساس تصویر اصلاح شده به دست آورید.
لطفاً توجه داشته باشید که این روند ممکن است پیچیده و زمان‌بر باشد و نیاز به دانش فنی و تجربه در استفاده از مدل‌های انکسار جوی و محاسبات مربوط به انکسار نور دارد. به همین دلیل، این موضوع را به عنوان یک چالش علمی و فنی می‌توان در نظر گرفت و برای کسب دانش بیشتر در این زمینه تحقیق و مطالعه کرد.
من:
دما بین سه الی پنج درجه سانتیگراد بوده
رطوبت ۶۶ درصد
فشار هوا ۱۰۱۵ میلی بار
لطفا حساب کن و ادعای پیام نویسنده ی آن عکس را با آن مقایسه و نقد کن
ربات:
برای حساب کردن اثر انکسار نور در هوا، ابتدا ضریب انکسار هوا را با استفاده از فرمول کیدل محاسبه می‌کنیم:
n = 1 + 0.000293 * P / (1 + (0.003661 * T))
در این مثال:
P = 1015 میلی‌بار = 101500 پاسکال
T = 5 درجه سانتیگراد = 278.15 کلوین
بنابراین:
n = 1 + 0.000293 * 101500 / (1 + (0.003661 * 278.15)) ≈ 1.000272
بعد از محاسبه ضریب انکسار هوا، می‌توانیم به محاسبه اثر انکسار نور در جو بپردازیم. با این حال، این محاسبات به دلیل پیچیدگی‌های موجود در رفتار نور در جو و تاثیر رطوبت بر آن، نیاز به استفاده از مدل‌های انکسار جوی دقیق‌تر مانند مدل‌های Ciddor، Edlén یا Owens دارد.
از آنجا که ما اینجا به مدل‌های انکسار جوی پیچیده‌تر دسترسی نداریم و تنها ضریب انکسار هوا را محاسبه کرده‌ایم، نمی‌توانیم به طور دقیق اثر انکسار نور را محاسبه و ادعای نویسنده عکس را نقد کنیم.
با این حال، می‌توان گفت که در صورت استفاده از مدل‌های انکسار جوی دقیق‌تر و در نظر گرفتن تمام عوامل موثر بر انکسار نور در هوا، ممکن است مکان واقعی قله دماوند در تصویر اندکی متفاوت از مکان مورد انتظار باشد. بنابراین، ادعای نویسنده عکس باید با توجه به تمام این عوامل مورد بررسی و نقد قرار گیرد.
من:
طبق محاسباتی که به آن رسیدی و به من اعلام کردی آن عدد 1.000272 به معنی بالاتر بودن دماوند بود یا پایین تر بودنش؟
ربات:
عذر می‌خواهم اگر پاسخ‌های قبلی من برای شما گمراه‌کننده بوده است. ضریب انکسار 1.000272 که من به دست آوردم، به تنهایی کافی نیست تا مشخص کند که قله دماوند بالاتر یا پایین‌تر از حالت عادی دیده می‌شود.
ضریب انکسار نشان دهنده تغییر سرعت نور در هنگام عبور از محیطی به محیط دیگر است. در این مورد، ما ضریب انکسار هوا را محاسبه کردیم. اما برای مشخص کردن جهت تغییر مکان قله دماوند بر اثر انکسار نور، باید از مدل‌های انکسار جوی پیچیده‌تر و داده‌های مربوط به شرایط جوی خاص استفاده کنیم.
بنابراین، من نمی‌توانم بگویم که ضریب انکسار 1.000272 به معنی بالاتر یا پایین‌تر بودن دماوند است. برای بررسی دقیق‌تر این موضوع، بهتر است از مدل‌های انکسار جوی دقیق‌تر و پیچیده‌تر استفاده کنید و تمام عوامل موثر بر انکسار نور در جو را در نظر بگیرید.
سالهای اخیر آموزش حرفه ای برای محاسبات انکسار جوی در کانال مربوطات داده بودم:
موارد انجام شده همگی توسط کانال بالا می باشد.با تغییر دما و غلظت هوا دید ما تغییر میکند در این هنگام ساحل مقابل دوربین گویا به زیر آب رفته و غیر قابل رویت میشود (که کروی گرایان میگویند انحنای زمین است در صورتی که انحنای زمین نمی باشد). آیا انحنای زمین تغییر میکند؟ بالا و پایین میرود؟ پس یکی از عوامل تاثیر گذار در دید و چیزی که ما آن را میبینیم دمای هوای منطقه و غلظت هوا است.

همچنین کشتی ها نیز میتوانند دچار سراب شوند و این سراب برای ما یک خطای دید ایجاد کرده و کشتی درحال دور شدن از ناظر را به نوعی درحال فرو رفتن در افق نشان دهد.

با توجه به تصاویر بالا، طبق چیزی که ما در طبیعت مشاهده میکنیم، کشتی ها، خورشید،کوه یا ساختمان ها به علت وجود جو و ذرات آب در هوا، تصویری مشابه و وارونه ایجاد میکنند که یک خطای دید ایجاد کرده و باعث میشود تصور کنیم که کشتی ها یا خورشید درحال پایین رفتن هستند درحالی که آن ها درحال دور شدن از ما می باشند. کشتی با دور شدن از ناظر در ساحل کوچکتر و کوچکتر میشود اما چون یک تصویر وارونه از کشتی درست در قسمت پایین آن ایجاد شده است، باعث میشود ما فکر کنیم که این بدنه کشتی می باشد که درحال ناپدید شدن است اما در حقیقت این بدنه کشتی نمی باشد بلکه این یک سراب است که با دور شدن کشتی از ناظر، به تدریج باعث میشود تا احساس کنیم کشتی درحال رفتن به زیر خط افق است.

مورد جالب دیگری که باز هم سراب عامل آن می باشد پرواز کشتی ها در افق است. اگر میخواهید از خطای پایین رفتن کشتی ها نتیجه بگیرید زمین انحنا دارد، بسیار ساده است که از دیده شدن کشتی ها در هوا زمانی که در افق هستند نتیجه بگیرید کشتی ها نیز میتوانند پرواز کنند.

در تصویری که از یک کشتی تفریحی غول پیکر در سواحل کورن‌وال گرفته شده، این کشتی از جاذبه سرباز زده و روی آب‌ها در هوا معلق مانده است. دیو مدلاک در حالی که در آخر هفته با سگش در حال قدم زدن بود این صحنه اعجاب آور را توانست مشاهده کند. این کشتی که در آب قرار داشت احتمالا بخاطر پدیده سراب در هوا معلق دیده می‌شد. این اتفاق بخاطر خم شدن اشعه‌های نور اتفاق می‌افتد و باعث می‌شود چیزی که می‌بینیم بالاتر از جایی که واقع است دیده شود. این سراب باعث شد تا کشتی مذکور در حال پرواز دیده شود.

سرابی که توسط گردشگران دیده شده جوری دیده می‌شود که گویی تصویر جابجا شده و در بالاتر از اشیا دیگر قرار می‌گیرد. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد زیر خط دید سردتر از هوای بالای آن باشد. آقای مدلاک گفت: «من این تصویر را در هفتم مارچ و یکشنبه انداختم. وقتی با سگم در حال گردش بودم، بسیار شبیه چیزی مانند فیلم Back to Future شده بود. اما من می‌دانم که این یک سراب معمولی نبود که اتفاق افتاد.» احتمالا این پدیده جذاب قبلا توسط دریانوردان و کسانی که در ساحل رفت و آمد زیادی دارند قبلا دیده شده و برایشان آشنا خواهد بود. اما عکس‌هایی که این هفته ثبت و منتشر شد توانست در سرخط خبر‌ها قرار بگیرد و توجه بسیاری را جلب کند.

آقای موریس که قبلا این پدیده را دیده بود گفت: «با این تصویری وهم آمیزی که دیدم مات و مبهوت مانده بودم.» یکی از نفرات دیگری که این شی قرمز معلق را توانست در هوا ببیند کالین مک‌کالم او از دیدن این صحنه‌ها حیرت کرد و آنچه را می‌دید فیلم برداری می‌کرد. او بعدا این تصاویر را در فیس‌بوک به اشتراک گذاشت و این خطای دید جذاب بسیار توسط مردم به اشتراک گذاشته شد.

درباره میزان بخارات موجود در سطح آب باید گفت که در فصل هایی مانند تابستان میزان تبخیر آب سطح دریا ها و اقیانوس ها افزایش می یابد و در این فصل ها در زمان های خاصی میزان بخارات بر روی سطح آب بسیار زیاد است. یکی از علت های محدودیت دید و ناپدید شدن کشتی ها و ایجاد سراب نیز وجود ذرات و بخارات آب می باشد.
در ضمن به علت ترس بشر از قدرت هوش مصنوعی فعلا او را محدود کردند و هیچ دسترسی به داده های روز هواشناسی ندارد برای همین نتوانست با مدل های پیچیده تر برایم انکسار جوی را محاسبه کند.

رمز فایل، در صورت وجود :

درباره بهرام

بهرام
زمان خود را به بهتر کردن خود با مطالعه نوشته های دیگران اختصاص دهید. بنابراین شما به سادگی آنچه را بدست می آورید که دیگران سخت برای آن زحمت کشیده اند.

همچنین بررسی کنید:

آلبرت انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

انیشتین بزرگترین فریبکار تاریخ

آلبرت انیشتین یکی از بزرگترین فریبکاران تاریخ علم که باعث و بانی اوضاع فعلی جهان …

2 دیدگاه

 1. Avatar

  من با چت جی پی تی صحبت کردخ ام و او اصلا انگونه نمیگوید

  حرفتو براش نوشتم و اینو داد

  سلام دلیلی پیدا کن که پیام زیر از نظر قوانین فیزیک غلط باشه و دلیل کافی نباشه: تصویری در جهت اثبات کروی بودن زمین از قله دماوند در فاصله حدود 94 کیلومتری ساعت 21 شب چهارشنبه گذشته. خط سفید در این تصویر موقعیت قله دماوند با فرض تخت بودن زمین و استفاده از روابط ساده مثلثاتی را نشان می دهد. بخاطر کرویت زمین ،تصویر ثبت شده واقعی قله در حدود 0.283 درجه پایینتر از مکان بر اساس پیش بینی زمین تخت قرار دارد. این مقدار اختلاف با کمک شناسایی ستاره های زمینه آسمان بویژه دو ستاره نزدیک قله و ارتفاع آنها بکمک نرم افزار استلاریوم مشخص شده است. قابل ذکر است یکی از دلایل علاقه مندان زمین تخت ، قابلیت ثبت قله دماوند از فواصل دور است. ابزار عکاسی: دوربین نیکون دی ۷۵۰ و لنز ۱۸۰میلیمتر با نوردهی هشت ثانیه ای مکان:حوالی روستای ازگی ارتفاعات شمال غربی تهران تهیه کننده:عبدالرضا لاوری

  ربات
  سلام! برای اثبات کرویت زمین، می‌توان به دلایل زیر اشاره کرد:

  1. شکل سایه: در صورتی که زمین تخت باشد، در هنگام غروب و طلوع خورشید، سایه‌ها به صورت مستقیم و عمودی روی زمین پخش می‌شوند. اما در حقیقت، سایه‌ها به شکل منحنی منتشر می‌شوند که این نشانگر این است که سطح زمین منحنی است.

  2. انحراف قوسهای جغرافیایی: در هنگام سفر بر روی سطح زمین، اگر زمین تخت باشد، قوس‌های جغرافیایی (مثل قوس قزوین – تهران) به صورت یک خط مستقیم خواهند بود. اما در واقعیت، این قوس‌ها به شکل منحنی هستند که نشانی‌دهدمین منحنی است.

  3. نتایج سفر فضایی: تصاویری که از فضاگذران ایستگاه فضایی برداشت می‌شود، نشان می‌دهند که زمین یک سیاره کروی است. این تصاویر شامل تصاویری از سطح زمین همچنین تصاویری از منظره فضایی با دید به زمین هستند.

  4.تایج نجومی: مشاهدات نجومی نیز نشان می‌دهند که زمین یک سیاره کروی است. برای مثال، رصد سیارات و خورشید در طول شبانه‌روز نشان می‌دهد که آنها به شکل منحنی حرکت می‌کنند، که این نشانگر این است که زمین نیز منحنی است.

  با توجه بهین دلایل، می‌توان نتیجه گرفت که زمین یک سیاره کروی است و تصویری که ارائهده است، نمی‌تواند اثبات کند که زمین تخت است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سه × 1 =

Translate »