تناقض ریاضیاتی مدل زمین کروی (تناقض ماه)

لطفا کپشن با دقت مطالعه شود، درک این پست و اثبات منتشر شده در آن نیازمند دانش و تجسم قوی هندسی می باشد.

طبق ویدیو واضح است که بر اساس مدل زمین کروی نهایت اختلاف زاویه ی رویت ماه کامل از روی زمین به هنگام طلوع ماه در یک نقطه ی مشخص، بین اعتدال بهاری و پاییزی قرار دارد که میزان آن چهل و چهار درجه است و در هر دو زمان دیگری از سال این اختلاف زاویه برای طلوع ماه کمتر از چهل و چهار درجه باید باشد. اما در شهر دبی دو عکس به هنگام طلوع ماه در بهار و پاییز گرفته شده که اختلاف زاویه ی بین دو ماه کامل پنجاه و هشت درجه محاسبه شده است یعنی چهارده درجه بیشتر نسبت به مدل زمین کروی و این یک تناقض بزرگ برای این مدل است که هیچ پارامتری از فرضیات مدل زمین کروی و خورشید مرکزی برای توجیه این پدیده وجود ندارد. لازم به ذکر است که علت وجود پنجاه و هشت درجه برای ماه در زمین تخت، حد اکثر زاویه ی تابش بیست و نه درجه ای ماه کامل نسبت به افق به هنگام ظهر قمری در قطب شمال یا جنوب (عرض جغرافیایی نود درجه ی شمالی و جنوبی) است که در طبیعت این میزان مانند حداکثر اختلاف زاویه ی فصل های ماه (دو برابر بیست و نه درجه معادل پنجاه و هشت درجه) برای حداکثر اختلاف زاویه ی رویت ماه به هنگام طلوع نیز صادق است، همانطور که برای خورشید این مقدار دو برابر بیست و سه و نیم درجه معادل چهل و هفت درجه برای حداکثر اختلاف زاویه ی فصل ها و حداکثر اختلاف زاویه ی رویت خورشید به هنگام طلوع است. البته با این شرط که اعداد بیست و سه و نیم درجه و بیست و نه درجه را برای خورشید و ماه درست بیان کرده باشند و خطایی در آزمایش هایشان وجود نداشته باشد. در هر صورت این دو تصویر منتشر شده از دبی، عدم درستی مدل زمین کروی را اثبات کرد.

اعتبار : @drmjaf

1 دیدگاه

  1. سپاس فراوان از شما عزیزان دل انگیز خفن به اون آگاهی که خدا مد نظرش هست برسید و ابر انسان بشید!

دیدگاهتان را بنویسید

2 + 8 =